Berichten

Weert krijgt volgende week de jury van de competitie Groenste regio van de wereld op bezoek. Weert behoort tot de laatste 6 finalisten. De stad is in 2012 al uitgeroepen tot Groenste stad van Nederland, in 2013 tot Groenste stad van Europa en maakt zich dus nu op voor de wereldtitel. Op zondag 13 en maandag 14 juli krijgt de jury een uitgebreid programma waarin zowel het groen in de stad als het buitengebied wordt getoond. Als extra toetje gaat de jury zondagavond naar festival Bospop, waar ze kunnen ervaren dat het in de groene stad ook bruist van de activiteiten.

Met titels als groenste stad, sportiefste stad, beste woonstad, beste bedrijventerrein laat Weert zich als een trotse stad zien, gebouwd op een fundament van kwaliteit en ambitie, maar vooral een stad van mensen. De competitie Communities in Bloom is een competitie waarbij de maatschappelijke betrokkenheid en het meedoen van inwoners bedrijven en verenigingen een zeer belangrijke rol speelt. Laat Weert juist op dat onderdeel hoge ogen gooien, zo blijkt ook uit het juryrapport van de Europese competitie: “De jury was bijzonder onder de indruk van het educatieve Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Bovendien roemt de jury de goede samenwerking met vrijwilligers en hun grote inzet en betrokkenheid. Bijzonder is bijvoorbeeld het voortuinen-programma dat de sociale samenhang in buurten verbetert.”
Criteria wereldcompetitie
Door de jury wordt Weert beoordeeld op thema’s zoals netheid, milieubeleid, cultureel erfgoed, groenbeleid en de inrichting van het openbare en buitengebied. Voor elk thema wordt gekeken welke rol en verantwoordelijkheid de gemeente hierin heeft maar ook welke rol, verantwoordelijkheid en invloed bedrijven, instellingen en particulieren hebben op het thema. Er zijn zes finalisten: The London Borough of Richmond Upon Thames (Engeland), Makinohara (Japan), Moynalty Village (Ierland), Prestatyn Denbighshire (Wales), Seongbuk-gu (Zuid Korea) en tot natuurlijk Weert. Op 20 september wordt in Canada de winnaar bekend gemaakt. Er kan maar één winnaar zijn, daarnaast zijn er nog bijzondere certificaten per thema te halen.
Een uniek stukje Europa binnen Nederland
Met het meedoen aan de competitie wordt een belangrijk impuls gegeven aan de provinciale en gemeentelijke ambitie om Midden-Limburg als groene recreatieve omgeving grote bekendheid te geven. Daarmee wil Weert meer bezoekers naar de regio trekken. Litjens: “Onze grensregio biedt veel kansen in economisch en cultureel opzicht. Zo bereik je vanuit Weert binnen een uur zeven internationale luchthavens. En ook de economisch sterke Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, die meer inwoners heeft dan heel Nederland, ligt vlakbij. En ook in Vlaanderen zit potentieel.” Grenspark Kempen~Broek is een grensoverschrijdend natuurgebied, met een oppervlakte van ruim 25.000ha, vier keer groter dan de Veluwe. Daarmee bezit Weert een heel bijzondere parel. De enorme soortenrijkdom, de grote verscheidenheid aan landschappen en de grensoverschrijdende samenwerking maakt dit gebied voor iedereen, recreant en bewoner als een uniek stukje Europa binnen Nederland.
 
Bron: Gemeente Weert

Dinsdag 15 maart kregen 25 Limburgse initiatiefnemers groen licht voor de verdere uitvoering van concrete plannen voor het herstel van een ommetje. Met een bijdrage van de Provincie van € 6.000 per ommetje kunnen de genomineerden aan de slag met het aaneenrijgen van de parels in hun buitengebieden.

In 2009 daagde de stichting IKL de Limburgse bevolking uit tot het beschrijven én uitvoeren van een ommetje vanuit de dorpen en stadswijken naar de aangrenzende buitengebieden. Naast het eerherstel voor de verdwenen wandelpaden vroeg IKL aandacht voor het belang van groen, erfgoed, leefbaarheid en identiteit.

 


Van groot belang
Voetpaden zijn van groot belang voor de kennismaking met het buitengebied. Dat is hard nodig, want alleen tussen 1950 en 1980 werden in in Nederland ruim 30.000 km aan onverharde wandelpaden opgeruimd bij ruilverkavelingen.

Bron:
Groene Ruimte
Stichting IKL

Diverse kerkdorpen in Nuth, Meerssen, Valkenburg, Beek en Voerendaal worden komend najaar opgewaardeerd met hoogstamboomgaarden. Het gaat om de aanleg van maar liefst 24 nieuwe hoogstamboomgaarden. Na realisatie van deze boomgaarden zijn er in het Herinrichtingsgebied Centraal Plateau in totaliteit 92 nieuwe boomgaarden bijgeplant. Medewerkers van IKL zorgen de komende maanden dat er 490 fruitbomen en bijna zeven kilometer aan heggen de grond in gaan.

Over pakweg drie tot vijf jaar zal de bloesem van de fruitbomen in het voorjaar nadrukkelijk zichtbaar zijn in het landschap. De landschappelijke impuls door IKL rond de dorpen vindt plaats in opdracht van de Landinrichtingscommissie Centraal Plateau. Het gaat hierbij vooral om karakteristieke huisgaarden met hagen en een keur aan fruitrassen die kenmerkend zijn voor het kleinschalig cultuurlandschap.

De belangstelling voor het herstel van dit landschapsbeeld in en rond de dorpen was de afgelopen drie jaar nadrukkelijk aanwezig bij bewoners op het Centraal Plateau. De nieuwe eigenaren van de gaardjes spelen daarmee een cruciale rol bij de duurzame aankleding van het Zuid-Limburgse cultuurlandschap. Naast het herstel en de opwaardering van het landschap wordt de hoogstamtraditie ook opgepakt door nieuwe generaties.

Beeldbepalend
Boomgaarden met hoogstamfruitbomen bepalen al eeuwenlang het beeld van Zuid-Limburg. Tot in de jaren zestig gingen veel dorpen nog schuil achter de vele kleinschalige huisboomgaarden met kersen, peren, pruimen en appelbomen. Door de schaalvergroting en de intensivering van het grondgebruik verdween de hoogstam of maakte plaats voor laagstamplantages.

Bron:
IKL Limburg

 

D66 wil meer bos in Nederland. Tweede Kamerlid Boris van der Ham van die fractie heeft onlangs een plan gepubliceerd om dat te bereiken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 procent bos en parken. In 2050 moet dat 15 procent zijn, vindt D66.

Vooral in en rond de grote steden in de Randstad moet het groener worden. Maar ook in gebieden waar het aantal inwoners flink afneemt, zoals in Limburg en Groningen, zijn volgens Van der Ham goede mogelijkheden om bossen aan te planten en parken aan te leggen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Architectenweb.nl

De stichting IKL en de provincie Limburg hebben onlangs de prijsvraag ‘Ommetjes die Limburgs buitengebied verbeteren’ uitgezet, met als doel het buitengebied te vergroenen. Inzenders van realistische plannen kunnen maximaal 6000 euro ontvangen voor het aanbrengen van markeringen, informatiepanelen, zitbanken of routebeschrijvingen.

Die zorg voor het groen is een levensvoorwaarde. Geen luxe. De provincie Limburg en Europa stellen geld beschikbaar voor 25 plannen die gericht zijn op het herstel van (historische) wandelpaden en het groene erfgoed in de Limburgse buitengebieden. Bewoners van dorpen en stadsranden, dorps- en wijkraden, heem-, natuur- en wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen kunnen  plannen inzenden die gericht zijn op de verbetering van het leefklimaat van de dorpen, wijken en uitloopgebieden.

Ommetjes van groot belang voor leefbaarheid
Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de gezondheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische lijnen langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.

Wandelpaden en landschap verbeteren
Deze verbindingen zijn van groot belang voor de identiteit van het dorp of de wijk en het welzijn van bewoners. Verder worden de karakteristieken in het cultuurlandschappen weer zicht- en beleefbaar. Dat is niet alleen van belang voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Maar ook voor de planten en dieren die hier kunnen voorkomen. De stichting IKL en de Provincie willen met bewoners de concrete aanleg en het herstel van wandelpaden en het omliggende landschap bevorderen.

Tot 30 april inzenden
Uitgewerkte plannen voor de eerste ronde van de ‘ommetjes-wedstrijd’ kunnen tot 30 april 2010 ingediend worden bij de stichting IKL. Een deskundige jury zal zich in mei buigen over de kwaliteit van de plannen en de beste ommetjes uitkiezen.

Meer informatie

Bron:
IKL Limburg