Groen licht voor 25 aansprekende ommetjes in Limburg

Dinsdag 15 maart kregen 25 Limburgse initiatiefnemers groen licht voor de verdere uitvoering van concrete plannen voor het herstel van een ommetje. Met een bijdrage van de Provincie van € 6.000 per ommetje kunnen de genomineerden aan de slag met het aaneenrijgen van de parels in hun buitengebieden.

In 2009 daagde de stichting IKL de Limburgse bevolking uit tot het beschrijven én uitvoeren van een ommetje vanuit de dorpen en stadswijken naar de aangrenzende buitengebieden. Naast het eerherstel voor de verdwenen wandelpaden vroeg IKL aandacht voor het belang van groen, erfgoed, leefbaarheid en identiteit.

 


Van groot belang
Voetpaden zijn van groot belang voor de kennismaking met het buitengebied. Dat is hard nodig, want alleen tussen 1950 en 1980 werden in in Nederland ruim 30.000 km aan onverharde wandelpaden opgeruimd bij ruilverkavelingen.

Bron:
Groene Ruimte
Stichting IKL