Berichten

Op zaterdag 24 november wordt de Bomen voor het Leven Dag 2012 gehouden. Op die dag worden in het Wilhelminabos bij Dronten bomen geplant ter herinnering aan dierbaren die zijn overleden aan kanker.

Nabestaanden die een boom voor hun dierbare willen planten konden zich hiervoor aanmelden. Zij hebben informatie gekregen over het dagprogramma, met als hoofdactiviteit het planten van de bomen. De eerste bijeenkomst begint om 11.00 uur.  Een deel van de opbrengst uit de verkoop van de gedenkbomen komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding.
 
Het Wilhelminabos ligt in de noordpunt van het Roggebotzand bij Dronten tegenover Kampen. Het Wilhelminabos kan het hele jaar door worden bezocht. Meer informatie over het Wilhelminabos is te vinden op wilhelminabos.nl »

Bron:
Boomfeestdag

 

Met een tuin geef je letterlijk en figuurlijk een ongekende hoeveelheid kleur aan je leven. Het is een bijzondere en uitdagende plek waar de mogelijkheden, ongeacht de afmeting van de tuin, tot aan de hemel reiken. Wie er voor gaat, wacht een rijke beloning; een groene en bloeiende oase dichtbij huis waar het gonst van de vlinders, bijen en ander vliegvolk.

De website www.colour-your-life.nl geeft online uitgebreide informatie over de tuin en tuinplanten. Iedere maand wordt een nieuw sfeervol thema toegevoegd aan de site.  Voor iedere tuinbezitter of zelfs balkonbezitter is er volop inspiratie te vinden. Tot en met instructiefilmpjes over snoeien en planten.

Voor het vak
Voor de vakhandel is er een speciaal ingericht website gedeelte waar alle promotiematerialen staan om de thema’s op de winkelvloer in te richten.

Voor de pers is eveneens (na registratie) een uitgebreide informatie voorhanden.

 

Internationale campagne
Colour your life is een internationale campagne ter promotie van tuinplanten. Deze campagne is gestart in 2010 in tien Europese landen, en wordt in de landen Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk mede ondersteund door de EU. Per land is een aparte promotiekalender ingericht, met voor iedere maand een tuinplant of plantengroep in de promotie.  Voor een overzicht www.colour-your-life.eu »

 

Sinds kort loopt in de gemeente Leiden een pilotproject van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I): ’t Goede Groene Leven. Dit project richt zich op de (groot)ouders en verzorgers van 0-4 jarigen.

’t Goede Groene Leven reikt de ouders en verzorgers van baby’s, dreumesen en peuters betrouwbare informatie en praktische, eenvoudige tips aan. Het geeft antwoorden op waarom het goed is voor de opgroeiende kinderen om in de natuur te zijn, op de boerderij te komen en hoe eten groeit. Vooral voor de ontwikkeling en gezondheid heeft het voordelen.

Praktische tips richten zich op hoe je ‘groen en voedselbewust’ opvoedt. Zoals waar de kinderboerderijen zijn in de gemeente, maar ook wat je zelf samen thuis kunt doen.

Of hoe het zit met veiligheid en gezondheid. Van haar kant is EL&I ook benieuwd naar de ervaringen, meningen en ideeën van de ouders en andere opvoeders.

Wat is de boodschap van ’t Goede Groene Leven?
‘Regelmatig in aanraking komen met de levende, groene omgeving is goed voor jou en je kleine kind’. Dát is de boodschap van ‘t Goede Groene Leven aan de ouders en opvoeders. Deze boodschap komen ouders op zeer weinig plekken tegen. Het staat meestal niet in zwangerschapsboekjes en wordt nog niet expliciet benoemd bij het consultatiebureau. Ook komen steeds meer opgroeiende kinderen in Nederland niet meer vanzelfsprekend in aanraking met de levende omgeving.

EL&I en gemeente Leiden
’t Goede Groene Leven richt zich op de plekken waar ouders komen voor informatie over de ontwikkeling en gezondheid van hun kinderen. Daarom start de pilot bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). De Centra ontwikkelen zich tot dé inlooppunten voor ouders en verzorgers met allerlei vragen; ook via internet.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Groen en de Stad

Op zondag 29 november vond in het Koningin Wilhelminabos in Dronten de negende “Bomen voor het leven-dag” plaats. Op deze dag hebben ruim 2.800 nabestaanden in het herdenkingsbos zo’n 800 bomen geplant ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten die hen dierbaar zijn.

Het herdenkingsbos voorziet nog steeds in een grote behoefte; dit jaar wordt de 16.000ste boom geplant.

De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer hebben het Koningin Wilhelminabos in 1999 aan KWF Kankerbestrijding geschonken ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. In december 2000 is een start gemaakt met de aanplant van het bos.

Nabestaanden van overleden kankerpatiënten kunnen op glaspanelen op een gedenkplek in het bos de namen van hun dierbaren laten aanbrengen. Elke naam is een klein monument voor iemand die een de strijd tegen kanker heeft verloren.

Bron:
KWF Kankerbestrijding

 

 

 

 

Leven in een stad is een pleidooi voor goede steden. Aanleg en beheer van groen zijn daarin belangrijk. Want groen is niet alleen mooi, verassend en spannend, een groene omgeving geeft een meetbare stressvermindering en is dus essentieel voor onze gezondheid.

In dit boek komen alle aspecten van stadsnatuur aan de orde: de stad als biotoop, groen door de eeuwen heen, biodiversiteit, verstedelijking, bevolkingsgroei, de relatie met gezondheid, maar ook praktische handreikingen voor groenbeheer, inspraak en planning.

Leven in de stad is van belang voor stadsecologen, groenbeheerders, stedenbouwkundigen, planologen, bestuurders en burgers die betrokken zijn bij het verbeteren van de stedelijke woon- en werkomgeving. Leven in de stad wil meehelpen aan een beter leven in de stad.