800 bomen geplant tij­dens ‘Bomen voor het leven-dag’

Op zon­dag 29 novem­ber vond in het Konin­gin Wil­hel­mi­na­bos in Dron­ten de negen­de “Bomen voor het leven-dag” plaats. Op deze dag heb­ben ruim 2.800 nabe­staan­den in het her­den­kings­bos zo’n 800 bomen geplant ter nage­dach­te­nis aan over­le­den kankerpatiënten die hen dier­baar zijn.

Het her­den­kings­bos voor­ziet nog steeds in een gro­te behoef­te; dit jaar wordt de 16.000ste boom geplant.

De Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag en Staats­bos­be­heer heb­ben het Konin­gin Wil­hel­mi­na­bos in 1999 aan KWF Kan­ker­be­strij­ding geschon­ken ter gele­gen­heid van haar 50-jarig bestaan. In decem­ber 2000 is een start gemaakt met de aan­plant van het bos.

Nabe­staan­den van over­le­den kankerpatiënten kun­nen op glas­pa­ne­len op een gedenk­plek in het bos de namen van hun dier­ba­ren laten aan­bren­gen. Elke naam is een klein monu­ment voor iemand die een de strijd tegen kan­ker heeft ver­lo­ren.

Bron:
KWF Kan­ker­be­strij­ding