Leven in de stad

Leven in een stad is een pleidooi voor goede steden. Aanleg en beheer van groen zijn daarin belangrijk. Want groen is niet alleen mooi, verassend en spannend, een groene omgeving geeft een meetbare stressvermindering en is dus essentieel voor onze gezondheid.

In dit boek komen alle aspecten van stadsnatuur aan de orde: de stad als biotoop, groen door de eeuwen heen, biodiversiteit, verstedelijking, bevolkingsgroei, de relatie met gezondheid, maar ook praktische handreikingen voor groenbeheer, inspraak en planning.

Leven in de stad is van belang voor stadsecologen, groenbeheerders, stedenbouwkundigen, planologen, bestuurders en burgers die betrokken zijn bij het verbeteren van de stedelijke woon- en werkomgeving. Leven in de stad wil meehelpen aan een beter leven in de stad.