Bomen voor het Leven Dag 2012

Op zater­dag 24 novem­ber wordt de Bomen voor het Leven Dag 2012 gehou­den. Op die dag wor­den in het Wil­hel­mi­na­bos bij Dron­ten bomen geplant ter her­in­ne­ring aan dier­ba­ren die zijn over­le­den aan kan­ker.

Nabe­staan­den die een boom voor hun dier­ba­re wil­len plan­ten kon­den zich hier­voor aan­mel­den. Zij heb­ben infor­ma­tie gekre­gen over het dag­pro­gram­ma, met als hoofd­ac­ti­vi­teit het plan­ten van de bomen. De eer­ste bij­een­komst begint om 11.00 uur.  Een deel van de opbrengst uit de ver­koop van de gedenk­bo­men komt ten goe­de aan KWF Kan­ker­be­strij­ding.
 
Het Wil­hel­mi­na­bos ligt in de noord­punt van het Rog­ge­bot­zand bij Dron­ten tegen­over Kam­pen. Het Wil­hel­mi­na­bos kan het hele jaar door wor­den bezocht. Meer infor­ma­tie over het Wil­hel­mi­na­bos is te vin­den op wilhelminabos.nl »

Bron:
Boom­feest­dag