Berichten

De gemeente Leeuwarden plant circa 300 bomen op en rond het Drachtsterplein.

Het zijn grote bomen (Turkse moseiken, iepen, kersen en veldesdoorns) die met behulp van kranen worden geplant. Het planten van de bomen is live te volgen via de webcam op het Drachtsterplein.

Bron:
Leeuwarden.nl

 

Uiterlijk begin volgend jaar wil Leeuwarden beginnen met de aanleg van de Overijsselselaan, de nieuwe weg tussen de stad en Werpsterhoek. De Overijsselselaan krijgt een ‘groene omgeving’. Langs de weg worden hagen geplant en er komen vier- tot vijfhonderd bomen.

Het groene karakter van de nieuwe weg is ook de reden voor de naamsverandering van Overijsselseweg in Overijsselselaan. De aanlegkosten bedragen €9,1 miljoen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Leeuwarder Courant

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft het initiatief genomen de Henri Dunantweg, de toegangsweg tot het ziekenhuis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te planten. Op vrijdag 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, plant wethouder Isabelle Diks samen met vertegenwoordigers van MCL, AOC en gemeente de eerste vier iepen.

Het initiatief om de Henri Dunantweg een groener karakter te geven volgt logisch op eerdere initiatieven van het ziekenhuis. Ter verbetering van het milieu en leefbaarheid heeft het MCL onlangs ruim honderd bomen op het terrein geplant. Ook op het gebied van duurzaam bouwen, zuinig omgaan met energie en vermindering van CO2-uitstoot heeft het MCL al goede resultaten geboekt. Nu heeft het MCL samen met de gemeente Leeuwarden en het AOC Friesland een plan ontwikkeld voor een groenere toegangsweg.

Investeren in milieu en leefbaarheid
Directeur Facilitair Bedrijf Winferd Madlener: “We zijn blij dat we dit hebben kunnen uitvoeren mede dankzij de royale bijdrage van een aantal belanghebbenden. Met de aanplant van 65 iepen wordt geïnvesteerd in milieu en leefbaarheid van het MCL en van de stad.”

Prettige en leefbare omgeving
Het MCL houdt bij de ontwikkeling van de medische functies rekening met duurzaamheid en omgeving. Dat vindt het MCL van maatschappelijk belang. In het licht daarvan neemt het MCL tal van maatregelen die de belasting van het milieu moeten beperken. Daarnaast heeft het MCL ambities op het gebied van gastvrijheid. Immers, gastvrijheid bepaalt mede hoe patiënten de zorg ervaren. Daarom werkt het MCL voortdurend aan een prettige en leefbare omgeving.

Dag van de Duurzaamheid
Als de dag voor de officiële start van het groenproject aan de Henri Dunantweg is 11 november gekozen, de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag organiseren bedrijven, organisaties en scholen in heel Nederland een scala aan duurzame activiteiten. De  Dag is geïnitieerd door Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Ulmus Resista “New Horizon”
Namens het MCL zullen de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad, samen met Isabelle Diks, wethouder van onder andere woon- en leefomgeving en duurzame ontwikkeling van de Gemeente Leeuwarden de eerste bomen planten. Leerlingen van AOC Friesland zullen hen daarbij assisteren. De bomen die worden geplant zijn iepziekteresistente bomen (Ulmus Resista “New Horizon”).

Leeuwarden wint certificaat Groen & Gezondheid
Tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland op donderdag 27 oktober in Deventer werd bekendgemaakt dat Leeuwarden het beste beleid voert voor Groen & Gezondheid. Gemeenten die in 2011 deelnamen aan de competitie Groenste stad/dorp van Nederland werden door Entente Florale Nederland en door de GGD-werkgroep Groen & Gezondheid uitgedaagd om hun projecten en plannen voor gezond groen in te dienen.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Leeuwarden doet mee aan de nationale groencompetitie Entente Florale. Samen met Meppel en Ermelo is Leeuwarden genomineerd voor de groenste stad van Nederland 2011. Om iedereen te laten zien dat de Friese hoofdstad meedoet, plaatste wethouder Isabelle Diks het deelnemersbord op een markante plaats in Leeuwarden, tegenover het centraal station.

Om de gouden ster te krijgen, komt er in het begin van de zomer een jury de hele dag schouwen en geeft een beoordeling. De prijsuitreiking vindt eind oktober plaats. Leeuwarden gaat natuurlijk voor de eerste plaats: Groen met een gouden ster.

Nationale wedstrijd
De nationale competitie Entente Florale is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Entente Florale Nederland en het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie. De Entente Florale is een jaarlijkse groene competitie voor steden, kleine steden en dorpen om de titel groenste stad en dorp van Nederland. Met deze nationale wedstrijd wil de stichting het grote belang van het echte groen onder de aandacht brengen.

 

Bron:
Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden moet een groene stad worden. De gemeenteraad wil niet langer dat groen wijkt voor beton, stenen en asfalt. Er moeten veel en mooie bomen en struiken bijkomen.

De fracties in de raad, onlangs bijeen, hadden maar één boodschap: er moet meer groen komen en snel. De ambitie om meer bomen, struiken en ander groen in de stad te planten was er al jaren, maar de concrete plannen nog niet. Die komen er binnenkort aan, aldus wethouder Henk Deinum.

Bron:
Leeuwardercourant

 

 

 

 

 

 

Sinds mei 2009 geeft de gemeente Leeuwarden subsidie voor de aanleg van groene daken. De Friese gemeente stimuleert alleen extensieve groene daken (mossen, vetplanten en kruiden), omdat deze daken minder onderhoud verlangen.

Daarnaast is de belasting van extensieve daken geringer dan bij intensieve groene daken. Een ander voordeel is dat de dakconstructie in de meeste gevallen niet aangepast hoeft te worden, waardoor bestaande daken beplant kunnen worden.

Maximum €1.500
Leeuwarden vergoedt € 25,00 per vierkante meter dakoppervlak (minimaal 10 vierkante meter) tot een maximum van € 1.500 aan huishoudens en bedrijven.

Bron:
Gemeente Leeuwarden