300 nieu­we bomen voor het Dracht­ster­plein in Leeu­war­den

De gemeen­te Leeu­war­den plant cir­ca 300 bomen op en rond het Dracht­ster­plein.

Het zijn gro­te bomen (Turk­se mosei­ken, iepen, ker­sen en vel­des­doorns) die met behulp van kra­nen wor­den geplant. Het plan­ten van de bomen is live te vol­gen via de web­cam op het Dracht­ster­plein.

Bron:
Leeuwarden.nl