Leeu­war­den wil haast met groen in stad

De gemeen­te Leeu­war­den moet een groe­ne stad wor­den. De gemeen­te­raad wil niet lan­ger dat groen wijkt voor beton, ste­nen en asfalt. Er moe­ten veel en mooie bomen en strui­ken bij­ko­men.

De frac­ties in de raad, onlangs bij­een, had­den maar één bood­schap: er moet meer groen komen en snel. De ambi­tie om meer bomen, strui­ken en ander groen in de stad te plan­ten was er al jaren, maar de con­cre­te plan­nen nog niet. Die komen er bin­nen­kort aan, aldus wet­hou­der Henk Dei­num.

Bron:
Leeu­war­der­cou­rant