Berichten

Het verbinden van parken, oevers en natuurgebieden in Amsterdam is van groot belang voor de aanwezigheid van een grote verscheidenheid van dieren en planten in de stad. Een goede biodiversiteit is volgens D66 essentieel voor het leven in de stad. “Een goede, leefbare stad, is een groene stad”.

Amsterdam heeft alle wegen, viaducten, kades en bruggen in beeld gebracht die de natuur in de hoofdstad op een belangrijke wijze doorsnijden. De ongeveer 150 belangrijkste ecologische knelpunten worden wat D66 Amsterdam betreft snel aangepakt. Daarom doen de sociaal-liberalen een voorstel voor een jaarlijks werkplan om deze op te lossen.

Ecologische knelpunten
D66-raadslid Ivar Manuel: “Een goede, leefbare stad, is een groene stad. Goed dat de belangrijkste knelpunten nu op de kaart staan. Nu kunnen we eindelijk echt werk gaan maken van het oplossen van de ecologische knelpunten in en om de stad. Daarom vragen we wethouder Ossel nu om met een werkplan te komen waarin staat welke knelpunten ieder jaar worden opgelost. Ook moet jaarlijks worden teruggekoppeld of de knelpunten zijn opgelost en wat dit heeft betekend voor de biodiversiteit aan de hand van een aantal indicatorsoorten.”

140 beschermde dier- en plantensoorten
Op initiatief van D66 zijn afgelopen twee jaar verschillende knelpunten in de groenstructuur van de stad opgelost zoals in het Geuzenbos en bij de Europaboulevard in Buitenveldert. Twee weken geleden werd bekend dat in Amsterdam 140 beschermde dier- en plantensoorten te vinden zijn. In een gemiddelde gemeente komen er 70 verschillende soorten voor. Voorbeelden van beschermde diersoorten in de stad zijn de ringslang en de huismus.

Natuur verbinden 
Manuel: “De Amsterdamse flora en fauna doet het goed. Laten we deze uitgangspositie koesteren en snel gaan werken aan het verbinden van nu nog onderbroken natuur in de stad zodat het alleen nog maar beter wordt”. 

 

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft het initiatief genomen de Henri Dunantweg, de toegangsweg tot het ziekenhuis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te planten. Op vrijdag 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, plant wethouder Isabelle Diks samen met vertegenwoordigers van MCL, AOC en gemeente de eerste vier iepen.

Het initiatief om de Henri Dunantweg een groener karakter te geven volgt logisch op eerdere initiatieven van het ziekenhuis. Ter verbetering van het milieu en leefbaarheid heeft het MCL onlangs ruim honderd bomen op het terrein geplant. Ook op het gebied van duurzaam bouwen, zuinig omgaan met energie en vermindering van CO2-uitstoot heeft het MCL al goede resultaten geboekt. Nu heeft het MCL samen met de gemeente Leeuwarden en het AOC Friesland een plan ontwikkeld voor een groenere toegangsweg.

Investeren in milieu en leefbaarheid
Directeur Facilitair Bedrijf Winferd Madlener: “We zijn blij dat we dit hebben kunnen uitvoeren mede dankzij de royale bijdrage van een aantal belanghebbenden. Met de aanplant van 65 iepen wordt geïnvesteerd in milieu en leefbaarheid van het MCL en van de stad.”

Prettige en leefbare omgeving
Het MCL houdt bij de ontwikkeling van de medische functies rekening met duurzaamheid en omgeving. Dat vindt het MCL van maatschappelijk belang. In het licht daarvan neemt het MCL tal van maatregelen die de belasting van het milieu moeten beperken. Daarnaast heeft het MCL ambities op het gebied van gastvrijheid. Immers, gastvrijheid bepaalt mede hoe patiënten de zorg ervaren. Daarom werkt het MCL voortdurend aan een prettige en leefbare omgeving.

Dag van de Duurzaamheid
Als de dag voor de officiële start van het groenproject aan de Henri Dunantweg is 11 november gekozen, de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag organiseren bedrijven, organisaties en scholen in heel Nederland een scala aan duurzame activiteiten. De  Dag is geïnitieerd door Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Ulmus Resista “New Horizon”
Namens het MCL zullen de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad, samen met Isabelle Diks, wethouder van onder andere woon- en leefomgeving en duurzame ontwikkeling van de Gemeente Leeuwarden de eerste bomen planten. Leerlingen van AOC Friesland zullen hen daarbij assisteren. De bomen die worden geplant zijn iepziekteresistente bomen (Ulmus Resista “New Horizon”).

Leeuwarden wint certificaat Groen & Gezondheid
Tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland op donderdag 27 oktober in Deventer werd bekendgemaakt dat Leeuwarden het beste beleid voert voor Groen & Gezondheid. Gemeenten die in 2011 deelnamen aan de competitie Groenste stad/dorp van Nederland werden door Entente Florale Nederland en door de GGD-werkgroep Groen & Gezondheid uitgedaagd om hun projecten en plannen voor gezond groen in te dienen.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

Voor het tweede jaar op rij is Wenen uitgeroepen tot Meest Leefbare Stad Ter Wereld door het gereputeerde adviesbureau Mercer. De Oostenrijkse hoofdstad bestaat voor bijna de helft van de stad uit groen en parken.

“Wenen heeft alle voordelen van een grote stad, en tegelijk alle voordelen van het platteland” , zegt Martin Hollinger.

Typisch voor Wenen zijn de vele groene zones. “Van alle Europese grootsteden heeft Wenen het grootste percentage aan groen: bijna de helft van de totale stadsoppervlakte”, zegt Hollinger. Tientallen parken en tuinen wedijveren om de aandacht.

Groen
Zo is er het uitgestrekte stadspark met het wereldberoemde beeld van Richard Strauss, een van de uithangborden van de stad. Oorspronkelijk was dit standbeeld gewoon grijs, maar in Japan werd een collecte gehouden om het te voorzien van goudverf.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Standaard

Stadslandbouw is mogelijk een antwoord op stedelijke zorgen als gebrek aan groen, rust, ruimte, duurzaamheid en cohesie.

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden, in Nederland zelfs al ruim tweederde van de bevolking. In de komende decennia zal dit aandeel verder groeien. Steden staan voor een grote opgave. Hoe deze groei opvangen zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid? Huidige concepten voor stedelijke ontwikkeling zijn niet meer toereikend.

Voedselproductie verbinden aan stedelijke behoeften
Zou (stads)landbouw een rol kunnen spelen in de toekomstige steden? Stadslandbouw heeft de intentie om voedselproductie te verbinden aan de stedelijke behoeften aan rust, groen, recreatie en ruimte. Landbouw als mede-drager van de stad, waardoor de stedeling de groene, landelijke ruimte ervaart en verbonden wordt met lokale voedselproductie, maar toch in een stedelijke omgeving woont.

Nieuwe visie
Het is niet vanzelfsprekend om landbouw te verbinden met duurzame stedelijke ontwikkeling. Sterker, stad en landbouw zijn de afgelopen decennia ver uit elkaar gegroeid. Landbouw weer verbinden aan de stad vraagt een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling, stedenbouw, maar ook op landbouw en lokale voedselproductie. Wat kunnen stad en landbouw concreet voor elkaar betekenen? En hoe bereik je een duurzame samenwerking tussen beide?

Cursus Multifunctionele Stadslandbouw
Wageningen Business School – onderdeel van Wageningen UR – organiseert een tweedaagse cursus Multifunctionele Stadslandbouw: landbouw vanuit stedelijk perspectief. Deze cursus biedt u een nieuwe visie op wat stad en landbouw, stedeling en boer voor elkaar kunnen betekenen.

De cursus is gericht op beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, planologen, RO- adviseurs en stedenbouwkundigen die snel een breed beeld willen krijgen van welke rol landbouw voor hun stad kan spelen. Ook biedt de cursus nieuwe inzichten en handvatten voor een ieder die werkt aan een duurzame ontwikkeling van zijn of haar stad en daar voedselproductie een rol in wil laten spelen. De cursus wordt gehouden op 1 en 2 juni 2010 in Wageningen.

Geïnteresseerd
Kijk voor meer informatie op www.wbs.wur.nl of neem contact op met Sanne van Deursen (tel. 0317-481504, e-mail »

Foto:
Rondom Communicatie in opdracht van PPO (Wageningen UR)

In het verkiezingsprogramma van Stadspartij Leefbaar Utrecht dat onlangs geschreven is voor de periode 2010 – 2014, staat onder meer dat de partij van Utrecht een gezonde, groene, veilige en echt leefbare stad wil maken.

De partij heeft in het programma onder meer het hoofdstuk ´Zuinig met groen´ opgenomen. Hierover staat het volgende geschreven:

“Stedelijke verdichting (sloop en daarna nieuwbouw van meer woningen) en inbreiding (bebouwen van open plekken of bedrijfsterreinen) leidt ertoe dat het aantal en de omvang van de groene plekken in de stad afneemt. Bij nieuwbouw is er naast de ruimte voor de nieuwe woningen ook ruimte nodig voor zaken als straten, busbanen, parkeerruimte, parken, winkels en sportvoorzieningen.

 

Groen mag niet wijken
Stadspartij Leefbaar Utrecht vindt dat het schaarse groen behouden moet blijven en niet mag wijken voor grijs (wegen) en rood (huizen). Bovendien moet er meer aandacht komen voor de kwaliteit van onze groene gebieden en de openbare ruimte in het algemeen.”

Groen in zelfbeheer
Ook meldt de partij in haar programma dat de betrokkenheid van de Utrechters bij de kwaliteit van de openbare ruimte moet gekoesterd worden door het behoud van voldoende financiële ruimte om in te spelen op initiatieven, zoals groen in zelfbeheer en bewonersgroepen die zich bezighouden met de kwaliteit van het milieu, het groen en de openbare ruimte.

Bron:
Stadspartij Leefbaar Utrecht

 

 

 

 
 

Verslag van het LNV Consumentenplatform dat in juni 2007 sprak over Leefbare stad, groene stad? Voor veel consumenten is het groen in hun wijk niet aantrekkelijk genoeg of niet op de juiste manier ingericht.
In het beleidsdossier van het Consumentenplatform LNV Leefbare stad, groene stad? wordt het huidige beleid voor Groen in (en om) de stad toegelicht. De kansen en beperkingen worden besproken.