Stadspartij Leefbaar Utrecht wil een groene en leefbare stad

In het verkiezingsprogramma van Stadspartij Leefbaar Utrecht dat onlangs geschreven is voor de periode 2010 – 2014, staat onder meer dat de partij van Utrecht een gezonde, groene, veilige en echt leefbare stad wil maken.

De partij heeft in het programma onder meer het hoofdstuk ´Zuinig met groen´ opgenomen. Hierover staat het volgende geschreven:

“Stedelijke verdichting (sloop en daarna nieuwbouw van meer woningen) en inbreiding (bebouwen van open plekken of bedrijfsterreinen) leidt ertoe dat het aantal en de omvang van de groene plekken in de stad afneemt. Bij nieuwbouw is er naast de ruimte voor de nieuwe woningen ook ruimte nodig voor zaken als straten, busbanen, parkeerruimte, parken, winkels en sportvoorzieningen.

 

Groen mag niet wijken
Stadspartij Leefbaar Utrecht vindt dat het schaarse groen behouden moet blijven en niet mag wijken voor grijs (wegen) en rood (huizen). Bovendien moet er meer aandacht komen voor de kwaliteit van onze groene gebieden en de openbare ruimte in het algemeen.”

Groen in zelfbeheer
Ook meldt de partij in haar programma dat de betrokkenheid van de Utrechters bij de kwaliteit van de openbare ruimte moet gekoesterd worden door het behoud van voldoende financiële ruimte om in te spelen op initiatieven, zoals groen in zelfbeheer en bewonersgroepen die zich bezighouden met de kwaliteit van het milieu, het groen en de openbare ruimte.

Bron:
Stadspartij Leefbaar Utrecht