Multifunctionele stadslandbouw voor leefbare steden

Stadslandbouw is mogelijk een antwoord op stedelijke zorgen als gebrek aan groen, rust, ruimte, duurzaamheid en cohesie.

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden, in Nederland zelfs al ruim tweederde van de bevolking. In de komende decennia zal dit aandeel verder groeien. Steden staan voor een grote opgave. Hoe deze groei opvangen zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid? Huidige concepten voor stedelijke ontwikkeling zijn niet meer toereikend.

Voedselproductie verbinden aan stedelijke behoeften
Zou (stads)landbouw een rol kunnen spelen in de toekomstige steden? Stadslandbouw heeft de intentie om voedselproductie te verbinden aan de stedelijke behoeften aan rust, groen, recreatie en ruimte. Landbouw als mede-drager van de stad, waardoor de stedeling de groene, landelijke ruimte ervaart en verbonden wordt met lokale voedselproductie, maar toch in een stedelijke omgeving woont.

Nieuwe visie
Het is niet vanzelfsprekend om landbouw te verbinden met duurzame stedelijke ontwikkeling. Sterker, stad en landbouw zijn de afgelopen decennia ver uit elkaar gegroeid. Landbouw weer verbinden aan de stad vraagt een nieuwe visie op gebiedsontwikkeling, stedenbouw, maar ook op landbouw en lokale voedselproductie. Wat kunnen stad en landbouw concreet voor elkaar betekenen? En hoe bereik je een duurzame samenwerking tussen beide?

Cursus Multifunctionele Stadslandbouw
Wageningen Business School – onderdeel van Wageningen UR – organiseert een tweedaagse cursus Multifunctionele Stadslandbouw: landbouw vanuit stedelijk perspectief. Deze cursus biedt u een nieuwe visie op wat stad en landbouw, stedeling en boer voor elkaar kunnen betekenen.

De cursus is gericht op beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, planologen, RO- adviseurs en stedenbouwkundigen die snel een breed beeld willen krijgen van welke rol landbouw voor hun stad kan spelen. Ook biedt de cursus nieuwe inzichten en handvatten voor een ieder die werkt aan een duurzame ontwikkeling van zijn of haar stad en daar voedselproductie een rol in wil laten spelen. De cursus wordt gehouden op 1 en 2 juni 2010 in Wageningen.

Geïnteresseerd
Kijk voor meer informatie op www.wbs.wur.nl of neem contact op met Sanne van Deursen (tel. 0317-481504, e-mail »

Foto:
Rondom Communicatie in opdracht van PPO (Wageningen UR)