Leefbare stad, groene stad?

Verslag van het LNV Consumentenplatform dat in juni 2007 sprak over Leefbare stad, groene stad? Voor veel consumenten is het groen in hun wijk niet aantrekkelijk genoeg of niet op de juiste manier ingericht.
In het beleidsdossier van het Consumentenplatform LNV Leefbare stad, groene stad? wordt het huidige beleid voor Groen in (en om) de stad toegelicht. De kansen en beperkingen worden besproken.