Leef­ba­re stad, groe­ne stad?

Ver­slag van het LNV Con­su­men­ten­plat­form dat in juni 2007 sprak over Leef­ba­re stad, groe­ne stad? Voor veel con­su­men­ten is het groen in hun wijk niet aan­trek­ke­lijk genoeg of niet op de juis­te manier inge­richt.
In het beleids­dos­sier van het Con­su­men­ten­plat­form LNV Leef­ba­re stad, groe­ne stad? wordt het hui­di­ge beleid voor Groen in (en om) de stad toe­ge­licht. De kan­sen en beper­kin­gen wor­den bespro­ken.