Berichten

Wat is de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap?
In de nieuwste editie van vakblad Groen wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol van de vrouw in het Nederlandse landschap. Auteur Anne Mieke Backer publiceert een boek en vraagt zich na grondige research af waarom ons altijd wordt verteld dat door toedoen van één vrouw het paradijs verloren is gegaan terwijl er zo weinig aandacht is voor de paradijzen die sindsdien door Nederlandse vrouwen zijn gecreëerd.
Zo leefden aan het einde van de negentiende eeuw enkele vrouwen die nog ongestoord hun stempel op de vormgeving van grote stukken landschap in Nederland konden drukken; zonder kennis van het tuinbouwvak, maar wel met veel passie. De enige voorwaarde was dat zij over grote sommen geld konden beschikken. En wat blijkt, een van die vrouwen speelde een grote rol in de totstandkoming van de Kennemerduinen.
Hoe dat zit leest u hier

In gesprek met Edwin Santhagens van Buro Sant en Co
Zaterdag a.s. wordt in Amsterdam de officiële opening van het vernieuwde Oosterpark gevierd. Landschapsarchitectenbureau Sant en Co, onder andere bekend van het Dakpark Rotterdam en Park Frankendael in Amsterdam, heeft dit nieuwe stadspark ontworpen.
Landschapsarchitect Edwin Santhagens vertelt enthousiast over dit project ‘Verdubbeling Oosterpark’ waar zijn bureau maar liefst 6 jaar aan werkte. ‘De ambitie? Het héle park weer toegankelijk maken voor het publiek!’
‘Wat je zag, was dat de stad het park in de loop der jaren had ingehaald. Door de groeiende populariteit en steeds grotere aantallen bezoekers was het park behoorlijk onder druk komen te staan. Nu is het park zo ingericht dat het héle gebied tot aan de Mauritskade toegankelijk wordt. In de plannen worden de gebouwen van het Tropenmuseum, het KIT en de UVA en hun groene omgeving, meer dan nu het geval is, bij het park getrokken. Santhagens: ‘Nu hebben die gebouwen allemaal hun voordeur naar de straatkant en hun achterdeur naar het park. Ons eerste idee was om dát om te draaien en vanuit daar verder te denken.’
Inspiratie Springer
Het oorspronkelijke ontwerp van Leonard Springer (1891) was een inspiratiebron voor Santhagens. Zo herstelde hij de ‘zichtlijn’, die loopt vanaf de Muziekkoepel tot aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, die in de loop der jaren was dichtgegroeid. Ook zijn er nieuwe paden gelegd en nieuwe boomsoorten als de sequioa en de parasol-den aangeplant. Dit laatste zou Springer, als liefhebber van soortenverscheidenheid in parken, hebben aangesproken. Andere veranderingen zijn wellicht minder zichtbaar. Zo is er hard gewerkt om de waterkwaliteit in de vijvers te verbeteren en is de afwatering in het park op de schop genomen.
Met de schetsen onder de arm naar Amsterdam
‘Vanaf het begin zijn de omwonenden van het Oosterpark bij de plannen betrokken geweest’, vertelt Santhagens. Met zijn schetsen onder de arm zat hij, om de vier weken, een klankbordgroep voor bestaande uit burgers die graag betrokken waren bij de renovatie van hún park. Santhagens: ‘Natuurlijk kun je nooit iederéén tevreden krijgen, maar ik vind dat we met dit ontwerp zo veel mogelijk hebben geluisterd naar de omwonenden, toch de uiteindelijke gebruikers van het park.’
Met name over het kappen van bomen, ontstond veel commotie. Van de 400 bomen die op de kaplijst stonden, hebben er uiteindelijk 300 het veld moeten ruimen. Doodzonde, volgens velen. Onvermijdelijk, volgens Santhagens: ‘Sommige stukken van het park waren zo dichtgegroeid en verwilderd, dat we wel rigoureus móesten zijn. Door bepaalde bomen te kappen, krijgen andere meer licht en lucht en kunnen zo beter tot wasdom komen. Je krijgt daardoor een vitaler bos. Maar  goed, het blijft natuurlijk altijd een vervelende boodschap, dat snap ik ook wel.’
Een walvis in het pierenbadje
Ook voor kinderen is er in het nieuwe Oosterpark straks een hoop te beleven. Zo werden er avontuurlijke speelplekken aangelegd, waar kinderen op een speelse manier met de natuur in aanraking komen. En op warme zomerdagen kan er afgekoeld worden in het opgeknapte pierenbadje, waar een grote kunststof walvis is geplaatst waar op geklommen en vanaf gegleden mag worden. Ook is in de Notenboomschool in het park één van de grootste crèches van Amsterdam geopend. Voor deze crèche wordt een gigantische openbare speelslinger gemaakt. Ook komen er nieuwe horecagelegenheden in het park. Het bestaande Hotel Arena geeft gehoor aan het advies van Sant en Co en zal een entree maken richting het park. Er zal ook een groot, verhoogd terras worden aangelegd waar ouders tot rust kunnen komen, terwijl hun kroost lekker aan het spelen is op de keien en met de waterspuiters van het bronelement. Kortom, het nieuwe Oosterpark biedt voor elk wat wils en is klaar voor de toekomst.
Extra informatie:
De herinrichting is nog niet af; tot 2018 wordt het park stapje voor stapje verder uitgebreid.
Voor zaterdag 26 september is een uitgebreid programma opgesteld met sport, spel, muziek, lezingen en rondleidingen in park en gebouwen. De activiteiten starten al om 10.00 uur.
De officiële opening vindt plaats op zaterdag 26 september om 16.45 uur bij de muziekkoepel, gevolgd door een optreden van de koperblazers van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Kijk voor uitgebreide programma-informatie op http://bit.ly/1F0oQI3.
 
 
Hier enkele impressies van het nieuw ingerichte park:


 

De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorg waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie van een gebouw of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Iedereen kan een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, zorgprofessionals, zorgondernemers, particuliere initiatiefnemers, corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en gebruikers.
Aanmelden en inzenden kan hier tot 30 september 2015.
Doelstelling 2016
De Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorg bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, overheden, cliënten en ontwerponderwijs.
Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het aantal niet-conventionele opdrachtgevers dat eigen initiatief toont, neemt toe. Daarnaast hebben technologische innovaties grote impact op de organisatie van zorg. Het is van groot belang dat hoogwaardige architectuur binnen deze veranderende zorgopgave op de agenda staat en dat (nieuwe) zorgconcepten en huisvesting elkaar versterken.
Hedy d’Ancona
De prijs draagt de naam van Hedy d’Ancona, die als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994) verantwoordelijk was voor het opzetten van het succesvolle rijksarchitectuurbeleid. Zij is ruim vijfentwintig jaar actief betrokken bij het bouwen voor de zorgsector.
Vorige edities
De Hedy d’Ancona-prijs, bestemd voor een excellent zorgproject, is eerder uitgereikt in 2010, 2012 en 2014. De prijs is geen doel op zich, maar een middel om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren.

Vorige maand bracht Henk Raaijmakers, LTO- en tevens iVerde-bestuurslid, een bezoek aan de Chinese steden Nanjing en Shanghai. Hij was daar op uitnodiging van enkele grote Chinese organisaties die zich bezighouden met landschapsarchitectuur en groene stedelijke vernieuwing. Aan de hand van enkele presentaties heeft Raaijmakers de Nederlandse aanpak binnen het kader van de Groene Stad filosofie verder op de kaart gezet in China.
Nanjing
Tijdens de presentatie in Nanjing, die werd bezocht door zo’n 250 stadsplanologen, architecten, designers en andere groene professionals, passeerden de onderwerpen burgerparticipatie, sociale cohesie, luchtverontreiniging, hittestress, waterbuffering en biodiversiteit de revue. Ook sprak Raaijmakers met enkele van de grootste hoveniersbedrijven van Nanjing over het thema dak- en gevelgroen, een trend die op het moment ook in China volop aanslaat. Ook werden attracties bezocht als het door de stad Eindhoven geschonken ‘Van Gogh dorp’, waarin een watermolen, een boerderij en kerk op ware schaal zijn nagebouwd met daar rondom een park met prachtig bloeiende bloembollen.
Shanghai
Vervolgens bracht Raaijmakers een bezoek aan China’s grootste stad: Shanghai, voor een presentatie aan de ‘Shanghai Urban Construction School’ en de ‘Society of Shanghai Landscape Architecture’. Inspirerend bleek een bezoek aan een tuincentrum, gelokaliseerd op de achtste verdieping van een 10.000 m2 groot gebouw, gevuld met showtuinen die waren bedoel om mensen – behorend tot de steeds rijker wordende Chinese bovenlaag- te inspireren meer groen te gebruiken in en rondom hun huizen. Bij een bezoek aan een arboretum met een prachtige ‘Flower Expo 2015’ viel verder de hoge kwaliteit op en het feit dat alles tot in de perfectie leek te zijn uitgewerkt.
Follow-up
Volgens Raaijmakers kan dit bezoek worden gezien als een mooie verdere stap in de Chinees-Nederlandse betrekkingen op groen gebied. De Nederlandse kennis en aanpak met betrekking tot de inzet van groen bij problemen zoals luchtverontreiniging en hittestress, wordt in China dan ook met veel interesse opgenomen en gedeeld. Zo zullen er, naar aanleiding van dit bezoek, een aantal artikelen over de Groene Stad filosofie verschijnen in een Chinees landelijk vakblad en zal er vanuit Nederlandse hoek input en kennis worden geleverd voor een nieuw te ontwikkelen stadswijk van ongeveer 1 miljoen inwoners.

De vakjury van Branchevereniging VHG heeft de eigentijdse landschapstuin / natuurtuin van de familie Sanders in Dalen gekozen tot ‘Tuin van het Jaar 2015’. Deze tuin is aangelegd door Reuvers Buro voor Groene Ruimtes in Aalden. De publieksprijs gaat naar de architectonische moderne tuin van de familie Teeuwsen in Aalten, gemaakt door Hoveniersbedrijf Esselink in De Heurne. Op zaterdag 28 februari werden de prijzen uitgereikt door Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, tijdens een drukbezochte vakmiddag op de beurs TuinIdee in ’s-Hertogenbosch.
Hele jaar mooi
De jury spreekt bij de winnende tuin van Reuvers Buro voor Groene Ruimtes over “een tuin die ruimte, rust, vrijheid en levenslust ademt. Een weelderige wilde weide geeft een magisch gevoel. Hovenier en klant hebben samen een tuin bedacht die tegen relatief lage kosten is aangelegd en met zorgvuldig beheer ieder jaar mooier wordt. De tuin is onderhoudsvriendelijk met veel ruimte voor verwildering. Opvallende elementen zijn een zithoek op een heuvel en een prachtige natuurlijke zwemvijver. Het geheel is duurzaam en ecologisch opgezet met veel aandacht voor biodiversiteit en loopt naadloos over in het Drentse landschap. De tuin is het hele jaar door mooi en verandert per week.”
Publieksprijs naar Aalten
Via Facebook heeft de architectonische moderne tuin in Aalten van Hoveniersbedrijf Esselink de meeste stemmen van het publiek gekregen. De vakjury noemt deze tuin “modern en strak. Huis en tuin zijn goed op elkaar afgestemd. Mooie onderdelen zijn de spiegelvijver en het ritme van de hagen met de weelderige border erachter. De beplanting is afwisselend en goed op elkaar afgestemd waarbij de meerstammige bomen goed zijn gekozen. De tuin straalt perfectie en vakmanschap uit.”
Beeld en oorkonde
De winnaars ontvangen prijzen als een bronzen beeld, een oorkonde en een juryrapport.
Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, reikte deze uit. Jurgen Smit, ontwerper van tuinen en auteur van tuinboeken, presenteerde de prijsuitreiking. De vakjury heeft dit jaar negen genomineerde tuinen bezocht. De overige zeven tuinen zijn gemaakt door Anno2000 Tuinen uit Dronten, Booiman Tuinen uit Beilen, Teo van Horssen Hoveniers uit Alblasserdam, Kamsteeg Tuinen uit Breda, Munter Tuinprojecten uit Ridderkerk, GroenXpert uit Wijchen en De Vrije Ruimte uit Arnhem.
Jaarlijkse verkiezing
De ‘Tuin van het Jaar’ verkiezing is een hovenierscompetitie voor de best aangelegde tuin. De verkiezing werd georganiseerd door Branchevereniging VHG. Branchevereniging VHG organiseert deze verkiezing jaarlijks. Inschrijven voor 2016 kan vanaf medio april via www.vhg.org.