Landschap Idols

Ruim 10.650 mensen hebben hun preferenties ten aanzien van landschap kenbaar gemaakt via het maken van een kaartje op de website www.daarmoetikzijn.nl. Daarmee is een beeld ontstaan van de voorkeuren en type landschappen die mensen wensen. De website is een hulpmiddel geweest om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het landschap en hoe deze kwaliteit valt te verbeteren. De wensen hebben betrekking op het aanleggen van meer bos, het tegengaan van geluidsbelasting en horizonvervuiling in het landschap.
Trefwoorden bij dit document zijn: Landschap, kwaliteit, ITC, website, recreatie, preferenties, GIS, toerisme