Berichten

Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boomziekten en de dynamiek van de stad zijn de oudste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeente Amsterdam heeft haar beschermwaardige bomen en groene rijks- en gemeentelijk monumenten overzichtelijk in kaart gebracht. De kaart ‘monumentale bomen en ander waardevol groen’ is hier te vinden.
Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) en Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) hebben het initiatief genomen deze kaart samen met de stadsdelen te ontwikkelen. Om waardevolle bomen en houtopstanden beter te beschermen en beheren stellen stadsdelen lijsten van beschermwaardige houtopstanden, waaronder monumentale bomen, vast. De beschermde status houdt in dat een boom in principe niet wordt gekapt. Ook wordt er extra aandacht aan het beheer en het onderhoud besteed. Op de kaart worden ook de groene rijks- en gemeentelijke monumenten aangeduid, zoals het Vondelpark en begraafplaats De Nieuwe Ooster. Deze monumenten zijn aangewezen vanwege hun historisch waardevolle tuin-, plantsoen- of parkaanleg. De kaart is in ontwikkeling en wordt aangevuld zodra nieuwe beschermwaardige houtopstanden zijn benoemd of bestaande lijsten zijn geactualiseerd.
 
 

In het kader van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities hebben onderzoekers van TNO en Wageningen Universiteit voor het eerst de stedelijke hitte-eilanden van Nederland in een kaart gevat. Het stedelijk hitte-eiland is het fenomeen dat het stedelijk gebied warmer is dan het omringende gebied.
Climate Proof Cities is onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Meer informatie over het project ‘De stedelijke hitte-eilanden van Nederland in kaart gebracht’ , vindt u hier
Ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie
De kaarten bij dit project zijn gemaakt op basis van satellietbeelden. En ondanks dat we in Nederland geen megasteden kennen, laten de beelden zien dat elke stad in Nederland te maken heeft met een stedelijk hitte-eiland effect. Deze hitte-eilanden kunnen ook nadelige effecten hebben, zoals gevaar voor de volksgezondheid, verdroging van groen, oplopend energieverbruik en afname van de productiviteit van werknemers. Dit vormt een interessante basis voor het formuleren van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. De hitte viel deze zomer mee, maar velen hebben de hete zomers van 2006 en 2003 nog op het netvlies staan. Deze verschijnselen hebben effecten op de leefbaarheid en de economie van ons land en duidt er op dat klimaatbestendig inrichten van ons land niet meer alleen een taak is voor waterbeheerders, maar steeds meer ook van de ruimtelijke ordenaar en/of ontwerper.
Nirov | Platform31 en het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat onderkennen bovenstaand verschijnsel en werken samen aan een nieuwe cursus om ruimtelijke planners en ontwerpers inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van klimaatverandering en het maken van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie. Wilt u meer weten over het ‘hoe en waarom’ van een ruimtelijke strategie voor klimaatadaptatie, kom dan op 22 november naar deze cursus.
Lees ook:

Bron:
Nirov | Platform31

Wie wil weten of die prachtige boom op het Van Nahuysplein in Zwolle een monumentale boom is, of waarom een boom een herinneringsboom is, kan vanaf nu op de website van de gemeente de gegevens van Zwolse bijzondere bomen bekijken.Op deze site kan iedereen zien welke gemeentelijke bomen in de straat bijzonder zijn, welke leeftijd ze hebben en welke soort het is.

Bomen zijn de dragers van de Zwolse groene stad. Veel bijzondere bomen sieren Zwolle en omgeving en herbergen bovendien een stuk van de stadsgeschiedenis.

Bijzondere bomen
De Zwolse bijzondere bomen bestaan uit monumentale bomen, waardevolle bomen en herinneringsbomen. Monumentale bomen zijn bomen die ouder zijn dan tachtig jaar, waardevolle bomen zijn tussen vijftig en tachtig jaar oud en herinneringsbomen zijn bomen die zijn geplant ter nagedachtenis van een speciale gebeurtenis.

Op de website staan op dit moment 1565 monumentale bomen, 3795 waardevolle bomen en 110 herinneringsbomen.

Juridische bescherming
De gemeente Zwolle onderhoudt en beschermt de bijzondere bomen zorgvuldig. De bijzondere status geeft aan dat er zwaar wegende belangen moeten zijn om deze bomen te mogen kappen.

Om een overzicht te hebben van welke bomen juridisch worden beschermd, heeft de gemeente deze bomen in kaart gebracht. Deze kaart is, samen met de bijzondere-bomenlijst, toegankelijk voor alle bewoners en bedrijven in Zwolle via de gemeentelijke website.

Volgend jaar gaat de gemeente ook de particuliere bijzondere bomen in het buitengebied kaart brengen.

Meer informatie over ‘Zwolse bijzondere bomen in kaart gebracht’ »

Een stad is meer dan een verzamelplek van wegen en gebouwen waar mensen krioelen. Er zijn talloze groene plekken om van te genieten, unieke bomen, bijzondere dieren en insecten, rustige parken, enz. Innovaders is begonnen om zo veel mogelijk plekjes en hun verhaal in kaart te brengen en op kaart te zetten, zowel op internet als op papier. De Groene Kaart maakt onderdeel uit van het internationale Green Map System. Binnen dit netwerk worden wereldwijd vele groene kaarten ontwikkeld. Op al deze kaarten wordt gebruik gemaakt van dezelfde symbolentaal. Meer kaarten en informatie zijn te vinden op www.greenmaps.org.

Groene Kaart van Westerpark laat u bijzondere en mooie plekken zien van de natuur in het stadsdeel. Deze plekken zijn tips van de bewoners zelf.

Volledige informatie:
Link hier met Groene Kaart van Westerpark

Ook interessant:
openbaar groen, stadsgroen

Bron:
Innovatievaders

 

Provincie Utrecht heeft geluidsbelastingkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de provinciale wegen waarover meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar passeren. In de kaarten wordt onder andere duidelijk gemaakt hoeveel woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van geluidsbelasting worden blootgesteld.