Pro­vin­cie Utrecht brengt geluids­be­las­ting in kaart

Pro­vin­cie Utrecht heeft geluids­be­las­ting­kaar­ten opge­steld. Deze kaar­ten zijn een weer­ga­ve van de geluids­be­las­ting die ver­oor­zaakt wordt door de pro­vin­ci­a­le wegen waar­over meer dan 6 mil­joen voer­tui­gen per jaar pas­se­ren. In de kaar­ten wordt onder ande­re dui­de­lijk gemaakt hoe­veel wonin­gen in een bepaald gebied aan bepaal­de waar­den van geluids­be­las­ting wor­den bloot­ge­steld.