Berichten

De gemeente Almere, provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute organiseren op 20 september aanstaande het congres Growing Green Cities I: “A Call To Action” tijdens de Floriade in Venlo. Het congres is een internationale oproep om de dialoog op gang te brengen tussen de agenda’s van de tuinbouwsector (Growing Green) en de groene voorbeeldsteden (Green Cities). Almere, kandidaat voor de Floriade van 2022, biedt samen met haar organiserende partners dit congres aan als podium voor deze agenda’s.

Internationale sprekers als Andreas Kipar (landschapsarchitect, BDLA/AIAPP, Italië), Adjiedj Bakas (trendwatcher & auteur, Nederland), Jaap Spros (chairman of Entente Florale Netherlands and vice-chairman of Entente Florale Europe, Nederland) belichten hun visie op Growing Green Cities, schetsen trends en lichten best ‘green’ practices toe. Naast het centrale thema Growing Green Cities, wordt er verder aandacht besteed aan de thema’s ‘Greening’, ‘Feeding’, ‘Energizing’ en ‘Healthying’ the City.

Growing Green Cities – A Call To Action
Toenemende urbanisatie dwingt ons te zoeken naar alternatieven om onze steden gezond en aantrekkelijk te houden, voor nu en de generaties na ons. Tegelijkertijd houden steeds meer mensen zich bewust bezig met de herkomst van hun voedsel en kiezen voor gezonde en duurzame producten. Hoe de groei van de stad kan samengaan met een verhoging van de kwaliteit van de stadsomgeving is een maatschappelijke opgave, die niet alleen (stads)bestuurders of beleidsmakers bezighoudt. Ook stedenbouwers, architecten, planologen, (milieu)activisten, ecologen, wetenschappers, ondernemers en maatschappelijke organisaties (moeten) zoeken naar een betere balans tussen rood en groen. De zorg voor voldoende en veilig voedsel is ook belangrijk voor de komende decennia, waarbij de tuinbouwsector een steeds belangrijkere sleutelpositie krijgt als het gaat om het borgen hiervan binnen de groter groeiende steden. Het congres Growing Green Cities: A Call To action roept op om een tien jaar durende dialoog op te starten en best practices, nu nog verspreid over de wereld aanwezig, samen te brengen. Het doel is om zo te komen tot een gedeeld beeld van wat de ideale ‘Green City’ zou kunnen of moeten zijn.

Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.floriadealmere.nl. Via deze website is het volledige programma in te zien en meer informatie over het congres te lezen. De kosten voor het congres bedragen € 195,00 inclusief BTW.

Naast het congres wordt er op vrijdag 21 september een excursie georganiseerd, waarbij een bezoek wordt gebracht aan Almere en Flevoland in het kader van Growing Green Cities. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.floriadalmere.nl.

 

Het gedachtegoed dat Almere in haar bidbook voor de Floriade 2022 heeft neergelegd – met ‘Growing Green Cities’ als leidend thema – lijkt goed te worden ontvangen. Met name buitenlandse media en stadsbesturen tonen belangstelling voor de groene Cité Idéale, die werd ontworpen door stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV); van Italië tot Rusland, van Spanje tot China wordt positief bericht over de Floriade. De website ecoficial.com stelt zelfs dat Almere met het plan van MVRDV transformeert “into the greenest city ever built”.
 
Het Almeerse concept voor de Floriade 2022 – en de ‘making of’ daarvan – kent een sterke internationale oriëntatie. Kern is dat Almere wil toegroeien naar een gedeeld beeld van de ideale Green City, dat nationaal en internationaal (h)erkend zal worden. Deze ideale Green City moet ook fysiek vorm krijgen; Almere zal een prototype groene stad ontwikkelen, dat niet alleen het decor van de zevende editie van de Floriade zal vormen, maar dat ook zal transformeren tot een nieuwe, blijvende stadswijk.
 
Steden groener maken
Met ‘Growing Green Cities’ speelt Almere in op een universeel vraagstuk. Adri Duivesteijn, wethouder in Almere: “Wat bijzonder is, is dat steden over de hele wereld worstelen met dezelfde vraag: Hoe zorg je dat de kracht van het rood het groen niet verdringt? Of het nu gaat om stadslandbouw, om recreatiegroen of om duurzame energie; overal wordt gezocht naar manieren om steden – letterlijk en figuurlijk – groener te maken. Steden willen ervaringen delen en van elkaar leren. Wij willen een internationale kennisuitwisseling op gang brengen, waarin het thema ‘Growing Green Cities’ wordt uitgediept. Het is een invalshoek die ook voor de tuinbouwsector van belang is; de sector zoekt tenslotte naar manieren om tuinbouw dichter bij de mensen – dus in de steden – te brengen.”
 
Samenbrengen best practices
Dat gebeurt onder meer door een tien jaar durende dialoog, in aanloop naar de Floriade 2022, waarin best practices worden samengebracht. De internationale belangstelling voor de Almeerse plannen heeft er (mede) toe geleid dat verschillende steden hebben gereageerd op de oproep van Almere. Inmiddels hebben Taipei, Shenzhen en Vancouver aangegeven dat zij graag deelnemen aan de dialoog, om op deze manier mee te werken aan de ontwikkeling van het prototype Green City. Het zijn stuk voor stuk steden die hun sporen hebben verdiend.

Aanplanten ‘Eco City’
Zo organiseerde Taipei in 2010 de World International Flora Exposition, met ‘Green City’ als overkoepelend thema. De tentoonstelling vond plaats in het hart van de stad, om te illustreren dat een samengaan van landschap en stedelijkheid mogelijk is. Shenzhen plant momenteel een ‘Eco City’ in het noorden van de stad; een stadsdeel dat volledig energieneutraal moet worden, en waar veel aandacht voor stadslandbouw zal zijn. Vancouver is één van de meest leefbare steden ter wereld – de uitstoot van broeikasgassen is 5% lager dan in 1990, ondanks een bevolkingsgroei van 27% en een banengroei van 18% – en heeft de ambitie om in 2020 de ‘Greenest City’ ter wereld te zijn. “We also want other cities around the world to work towards this goal, so that the world is full of healthy, prosperous, Greenest Cities”, schreef de burgemeester van Vancouver in zijn steunbetuiging voor de Almeerse kandidatuur.
 
‘Tour de Floriade’
In de komende maanden wordt bekeken waar verdere nationale en internationale samenwerking mogelijk is, welke best practices bij elkaar kunnen worden gebracht. In augustus reizen burgemeester Annemarie Jorritsma en wethouder Ben Scholten naar de Verenigde Staten, en doen daar meerdere steden aan om te bezien of en welke bijdrage zij aan de kennisuitwisseling zouden kunnen leveren. Zij bezoeken onder andere Chicago, Denver, Las Vegas en Los Angeles, waar verschillende initiatieven worden ontplooid op het terrein van duurzaamheid. Zo is er het ‘Chicago Climate Action Plan’, een stadsbreed plan om de uitstoot van CO2 te verlagen en daarmee bij te dragen aan een schoner lokaal leefmilieu, en is in Denver gestart met ‘Greenprint Denver’, om te komen tot praktische oplossingen om de relatie tussen mens en natuur te versterken.
 
Growing Green Cities
De kennisuitwisseling bestaat uit een serie van internationale bijeenkomsten. Het eerste congres, met als titel ‘Growing Green Cities I’, vindt plaats op 20 september van dit jaar, op het Floriadeterrein in Venlo. Tijdens dit congres staat de voedselindustrie centraal; het gaat met name om de vraag welke trends de toekomst van ons voedsel gaan bepalen en welke rol steden daarin spelen. Sprekers zijn onder meer trendwatcher Adjiedj Bakas, landschapsarchitect Andreas Kipar en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Meer informatie is te vinden op www.floriadealmere.nl; aanmelden kan ook via deze website.
 

De jury van de internationale Entente Florale heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Nederland. Deventer en Elburg gaan voor Europees Goud in de internationale Entente Florale competitie. Deventer won vorig jaar Goud in de nationale competitie Entente Florale als  “groenste  stad van Nederland 2010” en Elburg veroverde het goud en de titel in de categorie kleine steden en dorpen. Dit jaar vertegenwoordigen beide gemeenten Nederland in de internationale Entente Florale, waaraan 10 landen deelnemen. De prijsuitreiking is op 16  september in de Sloveense stad RogaÅ¡ka Slatina. 

In zowel Deventer als in Elburg volgde de internationale jury een aantal uren een uitgebreide route, die zowel door de binnenstand als door het buitengebied leidde. De beoordeling komt tot stand aan de hand van een aantal criteria. Zo wordt gekeken naar de visie op groengebied op stedelijk en landelijk niveau, het beleid en de uitvoering daarvan, de zorg voor het milieu, de kwaliteit van de beplanting, aanleg en onderhoud, de samenwerking met andere (natuur)organisaties, educatie de informatie aan de bewoners, de toeristische waarde en burgerparticipatie.

Goede presentatie van de Nederlandse kandidaten
Vice-voorzitter van de jury Rudi Geerardyn, uit België, landschapsarchitect en stedebouwkundige, was positief over de presentatie van beide Nederlandse kandidaten.

  

 

“Nog niet vaak gezien”
“Deventer heeft zich goed gepresenteerd. Ik was zeer onder de indruk van het educatief natuur- en milieucentrum en kinderboerderij De Ulebelt van Deventer. Dit heeft echt indruk op me gemaakt en zoiets heb ik nog niet vaak gezien. Zo’n mooie groene plek in zo’n verstedelijkt gebied wat goed bereikbaar is voor de bewoners en kinderen”.

“Landschappelijk gezien zeer indrukwekkend”
Elburg noemde hij een mooi middeleeuws stadje met haar enorme groene stadswallen. “Wat me opviel was de kwaliteit van de groene geveltuinen, private voortuinen en de boerderijtuinen. De opbouw van het landschap rondom Elburg heeft indruk op me gemaakt. Elburg heeft namelijk te maken met de bosrijke omgeving van de Veluwe, openlandschap en het Veluwemeer. Landschappelijk gezien is dit zeer indrukwekkend”.

Wethouder Deventer: “Groen is belangrijk voor gemeente”
Wethouder Margriet de Jager van Deventer stelt dat groen absoluut van belang is voor een gemeente en haar inwoners. “Wij hechten er veel waarde aan dat Deventer een groene stad is, omdat, groen een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de stad. En er zijn nog meer argumenten. Een groene stad is een sterk argument bij de citymarketing als het gaat om toerisme. De aanwezigheid van groen heeft een positief effect op de gezondheid, omdat mensen uitgenodigd en geprikkeld worden te gaan fietsen, wandelen en voor de kinderen om te spelen in het groen. Daarbij is het van belang dat de beplantingskeuze is afgestemd op de omstandigheden, dus met de juiste bomen en planten op  de juiste plaats staan om de kwaliteit te kunnen waarborgen”.

Berichten uit de regionale pers

  • Titel ‘groenste stad van Europa’ kan Deventer bijna niet ontgaan »
  • Elburg verkoopt groen goed »

Film jurering Deventer