Inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry bezoekt Arn­hem en Sluis

De Zeeuw­se gemeen­te Sluis wordt op dins­dag 30 juni gekeurd door de inter­na­ti­o­na­le jury van de Enten­te Flo­ra­le. Twee dagen later wordt Arn­hem geju­reerd. Bei­de plaat­sen strij­den om de titel groen­ste stad én dorp van Euro­pa.

Vol­gens de web­si­te Zeeuwsregio.nl is de gemeen­te Sluis klaar voor het jury­be­zoek. Sluis strijdt in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. De rode draad in het pro­gram­ma is Het Zwin. De vroe­ge­re vaar­rou­te speelt een belang­rij­ke rol in de ont­staans­ge­schie­de­nis van Sluis. Behal­ve in het cen­trum en de woon­wij­ken van Sluis bezoekt de jury Sint Anna ter Mui­den, natuur­ge­bied Het Zwin en Retran­che­ment.

Groe­ne kaart Arn­hem
De Gel­der­se hoofd­stad Arn­hem strijdt in de cate­go­rie ‘steden’. Tij­dens de beoor­de­lings­dag op 2 juli pre­sen­teert de gemeen­te ‘De Groe­ne kaart’. Hier­op zijn alle par­ken, land­goe­de­ren en natuur­ge­bie­den in Arn­hem samen­ge­bracht. De kaart is van­af 2 juli, wan­neer de jury Arn­hem komt beoor­de­len, te koop. Dit meldt dag­blad de Gel­der­lan­der.

Nati­o­na­le com­pe­ti­tie
Arn­hem en Sluis won­nen in 2008 de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie en daar­door ver­te­gen­woor­di­gen zij de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le.

Bron­nen:
Zeeuwsregio.nl
Dag­blad de Gel­der­lan­der