Congres Growing Green Cities internationale oproep tot dialoog

De gemeente Almere, provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute organiseren op 20 september aanstaande het congres Growing Green Cities I: “A Call To Action” tijdens de Floriade in Venlo. Het congres is een internationale oproep om de dialoog op gang te brengen tussen de agenda’s van de tuinbouwsector (Growing Green) en de groene voorbeeldsteden (Green Cities). Almere, kandidaat voor de Floriade van 2022, biedt samen met haar organiserende partners dit congres aan als podium voor deze agenda’s.

Internationale sprekers als Andreas Kipar (landschapsarchitect, BDLA/AIAPP, Italië), Adjiedj Bakas (trendwatcher & auteur, Nederland), Jaap Spros (chairman of Entente Florale Netherlands and vice-chairman of Entente Florale Europe, Nederland) belichten hun visie op Growing Green Cities, schetsen trends en lichten best ‘green’ practices toe. Naast het centrale thema Growing Green Cities, wordt er verder aandacht besteed aan de thema’s ‘Greening’, ‘Feeding’, ‘Energizing’ en ‘Healthying’ the City.

Growing Green Cities – A Call To Action
Toenemende urbanisatie dwingt ons te zoeken naar alternatieven om onze steden gezond en aantrekkelijk te houden, voor nu en de generaties na ons. Tegelijkertijd houden steeds meer mensen zich bewust bezig met de herkomst van hun voedsel en kiezen voor gezonde en duurzame producten. Hoe de groei van de stad kan samengaan met een verhoging van de kwaliteit van de stadsomgeving is een maatschappelijke opgave, die niet alleen (stads)bestuurders of beleidsmakers bezighoudt. Ook stedenbouwers, architecten, planologen, (milieu)activisten, ecologen, wetenschappers, ondernemers en maatschappelijke organisaties (moeten) zoeken naar een betere balans tussen rood en groen. De zorg voor voldoende en veilig voedsel is ook belangrijk voor de komende decennia, waarbij de tuinbouwsector een steeds belangrijkere sleutelpositie krijgt als het gaat om het borgen hiervan binnen de groter groeiende steden. Het congres Growing Green Cities: A Call To action roept op om een tien jaar durende dialoog op te starten en best practices, nu nog verspreid over de wereld aanwezig, samen te brengen. Het doel is om zo te komen tot een gedeeld beeld van wat de ideale ‘Green City’ zou kunnen of moeten zijn.

Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.floriadealmere.nl. Via deze website is het volledige programma in te zien en meer informatie over het congres te lezen. De kosten voor het congres bedragen € 195,00 inclusief BTW.

Naast het congres wordt er op vrijdag 21 september een excursie georganiseerd, waarbij een bezoek wordt gebracht aan Almere en Flevoland in het kader van Growing Green Cities. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.floriadalmere.nl.