Onderhoud van traditionele beplantingsmethode aanzienlijk duurder dan integrale methode

Het onderhoud van de traditionele beplantingsmethode is beduidend duurder dan de integrale beplantingsmethode. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden is namelijk aangetoond dat de aanlegkosten van integrale beplantingsmethode het dubbele zijn en dat de onderhoudskosten volgens deze methode 84% lager liggen. Uitgaande van hetzelfde oppervlak plantvakken en over dezelfde onderhoudsperiode. Dit concludeert wetenschapper Frits Ruyten […]

De Groene Stad wordt internationaal gepositioneerd als een integrale stedelijke visie

Plant Publicity Holland gaat samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), de International Association of Horticultural Producers (AIPH) en tuin- en landschapsbureau Niek Roozen bv De Groene Stad internationaal promoten onder de noemer Programmatische Aanpak Green City 2011. Het doel van de Programmatische Aanpak Green City is om De Groene Stadfilosofie […]

Prijsvraag om de Groene Stad Award vraagt aandacht voor integrale samenwerking

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, bouwpartijen en stedenbouwkundigen gaan inzien dat integrale samenwerking tussen de sectoren rood en groen nodig is om een leefbare omgeving te creëren. De leefbaarheid in het stedelijk gebied is nauw verbonden met een goede inpassing van groene ruimten. PPH en VHG hebben hiervoor speciaal de Groene Stad Award in het […]

Integrale beplantingsmethode levert geslaagd Pr. Bernhardbos op

Tien jaar geleden is op initiatief van Plant Publicity Holland het Prins Bernhard Bos aangelegd als proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector in Haarlemmermeer. Doel was aan te tonen dat het mogelijk is een direct klaar recreatiegebied te realiseren. De proef met het Prins Bernhard Bos heeft aangetoond dat er alternatieven zijn voor de traditionele manier […]

Groene Stad Award voor groenproject met integrale aanpak

Voor de komende drie jaar is het centrale thema van de vakbeurs GrootGroenPlus ‘De Groene Stad wordt werkelijkheid!’. Om deze kreet realiteit te laten worden, wordt de groensector uitgedaagd hun gerealiseerde projecten in te zenden voor de Groene Stad Award. De meerwaarde van het groen en de integrale aanpak staan centraal in deze prijsvraag. Bert […]