Berichten

In het voor- en najaar van 2012 worden op acht locaties in Den Haag 105 bomen herplant. Dit wordt gefinancierd uit het gemeentelijk Bomenfonds. Het gaat in totaal om een bedrag van 146.059 euro.

De bomen komen op de Melis Stokelaan, Beeklaan, Loosduinse Uitleg, Van Alkemadelaan, Atjehstraat, Bevelandsestraat, Walchersestraat, Tesselweide en de Waterpas.

Den Haag gaat voor groen
“Mooi nieuws voor de stad, dat onderstreept dat Den Haag voor groen gaat”, zegt wethouder Stadsbeheer Sander Dekker. “Bovendien betaalt elke investering in groen zich terug in de vorm van een nog betere leefkwaliteit van de stad en dat wordt zeer gewaardeerd.”

Jaarlijks aanplant van 1.000 bomen
De investering wordt betaald uit het Bomenfonds, dat wordt gebruikt voor het aankopen en herplanten van nieuwe bomen. In het fonds worden bedragen gestort ter compensatie voor gekapte bomen. Van daaruit wordt het planten van nieuwe bomen elders in de stad gefinancierd. De plant van de 105 bomen komt nog eens bovenop de duizend die de stad jaarlijks plant om zieke, dode of omgewaaide bomen te vervangen en zo het totale bestand van ruim 115.000 straatbomen op peil te houden.

Compenseren
De herplant vindt vooral plaats in de directe omgeving waar bomen zijn verwijderd. Hierdoor wordt het verlies aan groen zoveel mogelijk gecompenseerd. Is herplant in de directe omgeving niet mogelijk, dan wordt bekeken of er een plek is in een wijk die niet zo groen is en waar de boom dus goed tot zijn recht kan komen.

Bron:
Gemeente Den Haag

D66 Leusden maakt zich bezorgd om de toename van fijnstofdeeltjes langs de A28 door de verbreding van de snelweg. De partij is bang dat de problemen verder zullen toenemen door de bomenkap langs de A28 op Leusdens grondgebied. D66-raadslid Sylvia den Herder wil weten hoeveel bomen er gekapt zijn en waar deze bomen worden herplant.

Achtergrond is de verwachte verslechtering van de luchtkwaliteit door de verbreding. ,,We krijgen niet boven tafel hoeveel fijnstofdeeltjes er in Leusden bijkomen door die verbreding van de A28.” Het D66 raadslid merkt op dat het planten van bomen een zeer effectief middel om fijnstofdeeltjes op te vangen.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Leusderkrant

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Acht jaar na het verdwijnen van de populieren aan de Goorhoekseweg bij Kruisland, maakt de gemeente Steenbergen er werk van om de bomen alsnog terug te laten keren in het landschap.

Wethouder Leo Heijmans wil begin 2012 starten met de aanplant van een honderdtal bomen. Die toezegging deed hij tegenover het Kruislandse raadslid Nicky Broos (VVD), die vragen had gesteld over de herplantingsplicht van de gemeente.

Bron:
InternetBode

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Bomen die in de Amersfoortse wijk Vathorst worden gekapt, verdienen een herplant elders in de nieuwbouwwijk. Het CDA-raadslid Ineke Pongers vindt dat er de laatste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieuwe woningen. “Vathorst heeft een drastische achteruitgang beleefd in het aantal bomen/houtwallen en daarmee is ook het groene karakter compleet veranderd.”       

“Nabij het terrein van Voetbalvereniging VOP te Vathorst zijn in het voorjaar 2011 zo’n 37 bomen gekapt, te weten 9 eiken, 7 lindes en 21 elzen”, zo heeft Pongers uitgezocht. “Dit ten behoeve van de uitbreiding van de accommodatie van voetbalvereniging VOP in Vathorst”.

Herplant van monumentale bomen
In de verleende vergunning, die afgelopen januari is afgegeven, wordt volgens haar met geen woord gerept over enige herplant van de betreffende bomen. 

Met name de monumentale eikenbomen en lindebomen verdienen volgens haar een herplant in Vathorst en/of Hooglanderveen. “Gezien de historie van Vathorst, waarbij de laatste 10 jaar fors gekapt is, wil het CDA dat bomen in dit gebied worden herplant”, zo schrijft Pongers aan het college van burgemeester en wethouders.

Bron:
CDA Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

In januari 2009 is gestart met het Aanvalsplan Bomen, waarbij 4.400 extra bomen worden geplant in Den Haag. Tot nu toe hebben 2.099 bomen hun plek in de stad gekregen. Om dit te vieren plant wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid) samen met gemeenteraadsleden op maandag 1 maart 2010 de 2.100e boom aan de Otterrade in stadsdeel Escamp.

Door onder meer ouderdom, storm en ziekte verdwijnen er per jaar ongeveer 2.000 bomen. Omdat er niet genoeg geld is, kan slechts een deel hiervan vervangen worden. Met het vaststellen van denota ‘Haagse Bomen, kiezen voor kwaliteit en diversiteit’ is eenmalig een extra bedrag van 6,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstand in te lopen. Met dit bedrag kunnen 4.400 bomen worden herplant.

In het voorjaar van 2009 zijn de eerste 1.088 bomen geplant. De andere 3.322 bomen worden in dit plantseizoen, dat in november 2009 is begonnen, geplant.

Hier komt een boom!
In de straten waar plantgaten zijn verbeterd, hebben tegels met de opdruk “Hier komt een boom!” duidelijk gemaakt dat er weer een mooie boom komt.

Bron:
Gemeente Den Haag