Her­plant van hon­derd­tal bomen in Kruis­land

Acht jaar na het ver­dwij­nen van de popu­lie­ren aan de Goor­hoek­se­weg bij Kruis­land, maakt de gemeen­te Steen­ber­gen er werk van om de bomen als­nog terug te laten keren in het land­schap.

Wet­hou­der Leo Heij­mans wil begin 2012 star­ten met de aan­plant van een hon­derd­tal bomen. Die toe­zeg­ging deed hij tegen­over het Kruis­land­se raads­lid Nic­ky Broos (VVD), die vra­gen had gesteld over de her­plan­tings­plicht van de gemeen­te.

Bron:
Inter­net­Bo­de

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.