Bezorgd­heid over her­plant bomen in Leus­den

D66 Leus­den maakt zich bezorgd om de toe­na­me van fijn­stof­deel­tjes langs de A28 door de ver­bre­ding van de snel­weg. De par­tij is bang dat de pro­ble­men ver­der zul­len toe­ne­men door de bomen­kap langs de A28 op Leus­dens grond­ge­bied. D66-raads­lid Syl­via den Her­der wil weten hoe­veel bomen er gekapt zijn en waar deze bomen wor­den her­plant.

Ach­ter­grond is de ver­wach­te ver­slech­te­ring van de lucht­kwa­li­teit door de ver­bre­ding. „We krij­gen niet boven tafel hoe­veel fijn­stof­deel­tjes er in Leus­den bij­ko­men door die ver­bre­ding van de A28.” Het D66 raads­lid merkt op dat het plan­ten van bomen een zeer effec­tief mid­del om fijn­stof­deel­tjes op te van­gen.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Leus­der­krant

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.