Berichten

Marc ten Barge (D66): groene plannen vlottrekken
Gemeenten zijn misschien wel de belangrijkste actoren en/of opdrachtgevers als het gaat om de vergroening van de omgeving. Tegelijk lopen steeds meer gemeenten op tegen de harde noodzaak tot bezuinigen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de middelen heeft om nieuwe groene initiatieven op te pakken. Uit onderzoek bleek onlangs dat een derde van de onderzochte gemeenten geen groen beleidsplan had. Dan is een initiatief zoals dat vanuit de Hengelose gemeentepolitiek, om groene burgerinitiatieven te stimuleren en te steunen, meer dan welkom.
Marc ten Barge, D66-raadslid in Hengelo, richtte in april 2016 het platform Groener Hengelo op. Nadrukkelijk niet met partijpolitieke bedoelingen, vertelt hij. ‘Het idee is dat dit platform uiteindelijk wordt losgekoppeld van de politiek, zoiets moet geen politieke kleur hebben. Maar het initiatief kwam voort uit frustratie over het feit dat Hengelo wel veel energie steekt in allerlei grote projecten, maar dat kleine, duurzame initiatieven worden verwaarloosd.’
Als gemeenteraadslid neemt Ten Barge de taak op zich om initiatieven die bij het platform binnenkomen mee te nemen naar de gemeenteraad en daar aandacht voor te vragen. In het verlengde van het meldpunt is nu een stichting in oprichting, de Stichting Groener Hengelo, die de initiatieven vanuit de bevolking kan bundelen en ondersteunen en, niet onbelangrijk, subsidies kan aanvragen voor kansrijke groene initiatieven.
Via het internetplatform www.groenerhengelo.nl zijn er inmiddels al een flink aantal suggesties en initiatieven binnengekomen. Ten Barge en zijn medestanders zien het als hun taak de barrières, waar dergelijke ideeën vaak op vastlopen, te helpen slechten. ‘Veel van die burgerinitiatieven stranden op regelgeving. Onze taak is het, om mee te denken, ons politieke en bestuurlijke netwerk in te zetten om toch mogelijkheden te creëren en de plannen vlot te trekken. Een goed voorbeeld is het wijkcentrum, waar een plan wordt opgezet om het gebouw volledig te vergroenen: groen dak, zonnepanelen en zo voort.’
‘Daarnaast zijn er diverse initiatieven rond bijen en groenstroken. Inwoners van Hengelo willen dat het bermbeleid wordt aangepast ten behoeve van meer biodiversiteit en versterken van de ecologische zones. Wat wij, als platform in dat kader doen is, naast meedenken en helpen, ook aandacht vragen in de media, zodat groener Hengelo duidelijker op de kaart komt te staan.’
‘Dat op de kaart zetten lukt pas als je door gesprekken met de inwoners helpt draagvlak te creëren. En door open te staan voor de ideeën waar de inwoners mee komen, help je het draagvlak te versterken. Geen lokale politicus zal het in zijn hoofd halen gesprekken met inwoners over ‘groen’ af te wijzen.’
‘Toch merk je nog dat het belang van ‘groen’, de impact die het heeft voor een stad, wordt onderschat – zowel door de inwoners als door ‘de politiek’. Daarom willen we, als platform, de wijken in gaan om voorlichting te geven over de projecten waar we mee bezig zijn.’
‘Een goede bron van inspiratie in dit verband is De Groene Stad. Wat ik heel mooi vind in de nieuwsbrief zijn de verhalen over initiatieven in andere steden. Ik zie het als een inspiratieplatform en als een bron voor cijfers, die ook ons kunnen helpen ons betoog te ondersteunen en dat heb je tegenwoordig hard nodig. Je moet kunnen laten zien dat Groen echt helpt, dat het bijdraagt aan een betere, gezondere, welvarender stad en zo zelfs geld kan opleveren, in plaats van kosten!’

Het terrein is klaar om te worden ingezaaid: de nieuwe Stadstuin langs de Marskant, tussen de parkeerplaats en gebouw Markant. De afgelopen maand is de tuin aangelegd op een van de bekendste ‘prairies’ van Hengelo, de plek van het vroegere politiebureau en de brandweerkazerne.
Hier worden binnenkort bloemen gekweekt en groenten verbouwd. In feite bestaat de Stadstuin uit grote bakken met een houten rand. Voor die uitvoering is gekozen omdat de bodem niet geschikt is voor groene activiteiten. De grond wordt verrijkt met compost, afkomstig van etensresten van flatbewoners. De SWB gaat die resten twee keer per week ophalen.
Naast de SWB zijn Twente Milieu, Welbions en de gemeente bij het project betrokken, kunstenaarsstichting Ateliers ’93 zorgt voor een creatieve aankleding van deze locatie.
Voedselbank
Voedselbank Midden-Twente wil graag in beeld komen als afnemer van de groenten, zegt woordvoerder Han Eulderink: „Heel graag! Ze mogen me bellen!” Er zijn ook plannen om de biologisch geteelde groenten op de markt te verkopen.
De Hengelose stadsimker Philip Winkelhorst heeft eveneens interesse: hij wil er graag twee bijenkasten neerzetten. „Ik heb een toezegging van de gemeente maar ik heb er nog niks van terug gehoord. Ik ga er vanuit dat het doorgaat.” Winkelhorst wil de kasten op een container plaatsen, die bij de Stadstuin wordt neergezet: zo kan er niemand bij.
Berflobeek
De tuin is een tijdelijke project, in afwachting van nieuwbouwplannen op deze locatie. Voorlopig worden gedurende 2,5 jaar planten en groenten verbouwd. De provincie heeft daarvoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar gesteld. Ook het waterschap is van de partij en zal de langs de tuinen stromende Berflobeek onder handen nemen.
 
 
 De gemeente Hengelo levert nog te weinig inspanningen om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. Dat is althans de mening van de fractie van D66 in de gemeenteraad.
Daarom heeft D66 zelf het initiatief genomen voor een nieuwe website: www.groenerhengelo.nl. Via die website kunnen inwoners van Hengelo suggesties doen ten behoeve van een duurzamer Hengelo.
Vervolg
Samen met fractievertegenwoordiger Rik Oude Munnink en bestuurslid Peter Waldt zal raadslid Marc ten Barge de ingezonden suggesties en ideeën bekijken en proberen er zoveel mogelijk een vervolg aan te geven. Elk kwartaal zal het beste idee extra in de schijnwerpers worden gezet.
Volgens D66 heeft de gemeente een voorbeeldfunctie, maar staat het thema duurzaamheid in Hengelo op dit moment onder druk. De huidige focus ligt vooral op Warmtenet en Afvalloos Hengelo. Belangrijke projecten, vindt ook D66. „Maar daarmee zijn we er nog niet. We geven nog onvoldoende invulling aan de klimaatdoelstellingen.”
Onzinnig
D66 wil af van ‘onzinnige en verouderde regels die duurzame ontwikkelingen en burgerinitiatieven in de weg staan’.
Bron: Tubantia.nl

De buurt Thiemsland in Hengelo krijgt een hart van omgevallen boomstammen. Initiatiefnemer Rob Bloemendaal klopte met het idee bij de gemeente aan na de windhoos afgelopen zomer. Toen gingen 500 bomen verloren. Hengelo vroeg aan mensen na te denken over een bestemming voor de bomen.

Een groot aantal stammen van verschillende lengtes wordt in de vorm van een lindeblad rechtop tegen elkaar aan gezet. Een lindeblad heeft de vorm van een hart en er kan ook een boom in gezien worden. Het hart wordt geplaatst op het grasveld naast de Drienerbeek, dicht bij Huys Hengelo.

Geen speelobject
De lange stammen komen bovenaan, de kortere in het midden en onderaan korte stammen. Zo ontstaat een niveauverschil. Geleidelijk aan raken de stammen vermolmd. 

Dat is ook de bedoeling. Het hart vormt daardoor een goede voedingsbodem voor nieuw leven. Het gaat hierbij om twee tegengestelde bewegingen: het verval van de stammen en het ontstaan van nieuw leven. Het hart is geen speelobject, maar het is wel mogelijk erop te klimmen.

Graafmachine en kettingzaag
Medewerkers van de gemeente Hengelo gaan aan de slag met graafmachine en kettingzaag zodat de stammen op de juiste plek neergezet kunnen worden. De stammen worden diep in de grond geplaatst. In de loop van de volgende week (week 9) moet het hart zijn vorm krijgen.

Bron:
Gemeente Hengelo

 

In de afgelopen jaren is tuintherapie binnen de zorgsector zich steeds verder gaan ontwikkelen. Het is evident en bovendien wetenschappelijk aangetoond dat een groene omgeving en het actief dan wel passief omgaan met levend groen, positieve en therapeutische effecten bij mensen teweegbrengt.

Recentelijk is er een therapeutische route ontworpen binnen het Gezondheidspark te Hengelo, in een nauw samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hengelo, het Streekziekenhuis Midden-Twente en een aantal zorgaanbieders, waaronder Trivium.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel verschenen in FMN februari 2007

Ook interessant:
Gezondheid, waarde van groen, welzijn

Bron:
Facility Management Nederland (Günther schwandt en Iris Bakker)
Levenswerken