Hen­ge­lo krijgt een hart van omge­val­len boom­stam­men

De buurt Thiems­land in Hen­ge­lo krijgt een hart van omge­val­len boom­stam­men. Ini­ti­a­tief­ne­mer Rob Bloe­men­daal klop­te met het idee bij de gemeen­te aan na de wind­hoos afge­lo­pen zomer. Toen gin­gen 500 bomen ver­lo­ren. Hen­ge­lo vroeg aan men­sen na te den­ken over een bestem­ming voor de bomen.

Een groot aan­tal stam­men van ver­schil­len­de leng­tes wordt in de vorm van een lin­de­blad recht­op tegen elkaar aan gezet. Een lin­de­blad heeft de vorm van een hart en er kan ook een boom in gezien wor­den. Het hart wordt geplaatst op het gras­veld naast de Drie­ner­beek, dicht bij Huys Hen­ge­lo.

Geen speel­ob­ject
De lan­ge stam­men komen boven­aan, de kor­te­re in het mid­den en onder­aan kor­te stam­men. Zo ont­staat een niveau­ver­schil. Gelei­de­lijk aan raken de stam­men ver­molmd. 

Dat is ook de bedoe­ling. Het hart vormt daar­door een goe­de voe­dings­bo­dem voor nieuw leven. Het gaat hier­bij om twee tegen­ge­stel­de bewe­gin­gen: het ver­val van de stam­men en het ont­staan van nieuw leven. Het hart is geen speel­ob­ject, maar het is wel moge­lijk erop te klim­men.

Graaf­ma­chi­ne en ket­ting­zaag
Mede­wer­kers van de gemeen­te Hen­ge­lo gaan aan de slag met graaf­ma­chi­ne en ket­ting­zaag zodat de stam­men op de juis­te plek neer­ge­zet kun­nen wor­den. De stam­men wor­den diep in de grond geplaatst. In de loop van de vol­gen­de week (week 9) moet het hart zijn vorm krij­gen.

Bron:
Gemeen­te Hen­ge­lo