Nieuwe stadstuin in Hengelo is klaar om te worden ingezaaid

Het terrein is klaar om te worden ingezaaid: de nieuwe Stadstuin langs de Marskant, tussen de parkeerplaats en gebouw Markant. De afgelopen maand is de tuin aangelegd op een van de bekendste ‘prairies’ van Hengelo, de plek van het vroegere politiebureau en de brandweerkazerne.
Hier worden binnenkort bloemen gekweekt en groenten verbouwd. In feite bestaat de Stadstuin uit grote bakken met een houten rand. Voor die uitvoering is gekozen omdat de bodem niet geschikt is voor groene activiteiten. De grond wordt verrijkt met compost, afkomstig van etensresten van flatbewoners. De SWB gaat die resten twee keer per week ophalen.
Naast de SWB zijn Twente Milieu, Welbions en de gemeente bij het project betrokken, kunstenaarsstichting Ateliers ’93 zorgt voor een creatieve aankleding van deze locatie.
Voedselbank
Voedselbank Midden-Twente wil graag in beeld komen als afnemer van de groenten, zegt woordvoerder Han Eulderink: „Heel graag! Ze mogen me bellen!” Er zijn ook plannen om de biologisch geteelde groenten op de markt te verkopen.
De Hengelose stadsimker Philip Winkelhorst heeft eveneens interesse: hij wil er graag twee bijenkasten neerzetten. „Ik heb een toezegging van de gemeente maar ik heb er nog niks van terug gehoord. Ik ga er vanuit dat het doorgaat.” Winkelhorst wil de kasten op een container plaatsen, die bij de Stadstuin wordt neergezet: zo kan er niemand bij.
Berflobeek
De tuin is een tijdelijke project, in afwachting van nieuwbouwplannen op deze locatie. Voorlopig worden gedurende 2,5 jaar planten en groenten verbouwd. De provincie heeft daarvoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar gesteld. Ook het waterschap is van de partij en zal de langs de tuinen stromende Berflobeek onder handen nemen.