Berichten

De economische betekenis van toerisme in het Groene Hart is tussen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werkgelegenheid in deze sector nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aantal toeristische overnachtingen met 4 % gestegen tot 1,2 miljoen overnachtingen.

Hierbij compenseerde de grote stijging bij B & B accommodaties de daling bij hotelovernachtingen. Het verblijfstoerisme in het Groene Hart realiseert circa € 137,6 miljoen aan bestedingen en circa 1.870 FTE werkgelegenheid. De bestedingen komen met name in de logiesaccommodaties, maar veelal ook in de horeca, detailhandel en de vervoerssector terecht.

Groene Hart merk
Dit blijkt uit een onderzoek van het economisch adviesbureau voor de vrijetijdseconomie ZKA uit Breda in opdracht van de Stichting ‘Groene Hart, kloppend hart’. Dit samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van het Merk & Marketing programma dat de drie Groene Hart provincies zijn gestart om van het Groene Hart een sterk merk te maken. Deze cijfers geven aan dat de aanpak werkt en een stevige impuls geeft aan de economische vitaliteit van het groene gebied in het centrum van de Randstad.

Download hier het onderzoek »

Bron:
Groene Hart

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

Een kleine veertig natuur- en milieuorganisaties met samen ruim een miljoen leden willen dat het Groene Hart een zogenoemd Europees landschap wordt.

Het kabinet wil het Groene Hart laten vallen als nationaal landschap, maar de organisaties die samen de stichting Groene Hart hebben gevormd, vinden dat het gebied internationale allure heeft.

Lees het volledige bericht » 

 

 

 

 


Bron:
Trouw

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De buurt Thiemsland in Hengelo krijgt een hart van omgevallen boomstammen. Initiatiefnemer Rob Bloemendaal klopte met het idee bij de gemeente aan na de windhoos afgelopen zomer. Toen gingen 500 bomen verloren. Hengelo vroeg aan mensen na te denken over een bestemming voor de bomen.

Een groot aantal stammen van verschillende lengtes wordt in de vorm van een lindeblad rechtop tegen elkaar aan gezet. Een lindeblad heeft de vorm van een hart en er kan ook een boom in gezien worden. Het hart wordt geplaatst op het grasveld naast de Drienerbeek, dicht bij Huys Hengelo.

Geen speelobject
De lange stammen komen bovenaan, de kortere in het midden en onderaan korte stammen. Zo ontstaat een niveauverschil. Geleidelijk aan raken de stammen vermolmd. 

Dat is ook de bedoeling. Het hart vormt daardoor een goede voedingsbodem voor nieuw leven. Het gaat hierbij om twee tegengestelde bewegingen: het verval van de stammen en het ontstaan van nieuw leven. Het hart is geen speelobject, maar het is wel mogelijk erop te klimmen.

Graafmachine en kettingzaag
Medewerkers van de gemeente Hengelo gaan aan de slag met graafmachine en kettingzaag zodat de stammen op de juiste plek neergezet kunnen worden. De stammen worden diep in de grond geplaatst. In de loop van de volgende week (week 9) moet het hart zijn vorm krijgen.

Bron:
Gemeente Hengelo

 

Door de randen van het Groene Hart bij de grote verstedelijkte gebieden in de Randstad in te richten als regiopark, ontstaat een doorlopende groene strook waardoor bewoners van de grote steden dichterbij huis heerlijk kunnen wandelen, fietsen, van de natuur en het landschap kunnen genieten.

Dit staat in de recreatievisie “Het Groene Hart mooi dichtbij” die de ANWB donderdag 25 maart heeft overhandigd aan de voorzitter van de Stuurgroep Groene Hart en zal aanbieden aan de betrokken provincies en gemeenten in de Randstad.

Verbeteren woon- en vestiginsklimaat
In de recreatievisie stelt de ANWB voor om recreatieve routes te verbeteren, het “museale” agrarische landschap te beschermen en beter beleefbaar te maken, nieuwe toegankelijke natuur te ontwikkelen en de watersportmogelijkheden te verbeteren. Het beter recreatief inrichten van het Groene Hart draagt bij aan het verminderen van het tekort aan recreatiemogelijkheden bij de grote steden en levert een grote bijdrage aan het verbeteren van het woon- en vestigingsklimaat.

Bron:
ANWB

Steviger afspraken over wat er nog wel en niet meer mag in het Groene Hart zijn hard nodig. De provincies Utrecht, Zuid- en Noord-Holland willen die afspraken vastleggen in een gezamenlijke visie voor het gebied tussen de vier grote steden. Biedt die onvoldoende bescherming tegen verrommeling van de ‘tuin van de Randstad’ met de aanleg van bedrijventerreinen en woonwijken, dan dreigt ingrijpen van minister Cramer (ruimtelijke ordening en milieu). Dit verwachten de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol en zijn Zuid-Hollandse collega Martin Huls.