Harde afspraken Groene Hart

Steviger afspraken over wat er nog wel en niet meer mag in het Groene Hart zijn hard nodig. De provincies Utrecht, Zuid- en Noord-Holland willen die afspraken vastleggen in een gezamenlijke visie voor het gebied tussen de vier grote steden. Biedt die onvoldoende bescherming tegen verrommeling van de ‘tuin van de Randstad’ met de aanleg van bedrijventerreinen en woonwijken, dan dreigt ingrijpen van minister Cramer (ruimtelijke ordening en milieu). Dit verwachten de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol en zijn Zuid-Hollandse collega Martin Huls.