Berichten

Afgelopen zaterdag vond in Rotterdam de eerste editie plaats van de Groene Doelen Loop. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaf het startschot en schonk namens de gemeente €1.000. Dit bedrag werd door Limits to Earth verdubbeld. Daarnaast liepen de wandelaars nog geld bij elkaar. In totaal is er een kleine €3.000 opgehaald voor het Rotterdamse groenproject ´De Nieuwe Buren´ in Spangen.

Drie projecten waren genomineerd om vergroend te worden en de internetstemmers hebben gekozen voor de binnentuin ´De Nieuwe Buren´. Dit project ontvangt de opbrengst van deze sponsoractie.

Doel
De Groene Loper is de ontdekkingstocht naar de groene ziel van Rotterdam.  Rotterdam mag best nóg groener worden en om dat te bewerkstellingen, hebben de initiatiefnemers Gudrun Feldkamp en Plant Publicity Holland, in samenwerking met diverse andere organisaties, een groene wandeltocht opgezet.

 

 
Creatieve oplossing
Nu de bezuinigingen centraal staan in de beleidsplannen van gemeenten, is het groen veelal het kind van de rekening. Om te voorkomen dat het groen in de leefomgeving te veel verschraalt, is het belangrijk om creatieve oplossingen aan te dragen. Een daarvan is deze groene sponsorloop. Door deze activiteit worden burger en overheid op een positieve manier bij elkaar gebracht om te voorkomen dat het kwalitatief hoogwaardig openbaar groen verdwijnt. Want zowel de burger als de gemeente leveren via deze sponsorloop een financiële bijdrage. Deze vorm van betrokkenheid past uitstekend in het beleid van de meeste gemeenten die maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.

Landelijk uitrollen
Diverse Nederlandse steden hebben inmiddels laten weten geïnteresseerd te zijn in zo´n soort sponsorwandelingen door het groen. De initiatiefnemers hebben dan ook de intentie om deze Groene Doelen Loop landelijk uit te gaan zetten.

Meer informatie »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Eindhoven kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Deze ‘biodiversiteit’ is van grote waarde voor de beleving van de stad. Op verzoek van de gemeente Eindhoven komt een aantal partijen, waaronder Trefpunt Groen (TGE), met een breed educatief programma: “Nieuwe wegen voor biodiversiteit in Eindhoven”. Doel van dit programma is het beter en bewuster kijken naar biodiversiteit.

Het programma, arrangement, richt zich op basisscholieren, kinderen op de buitenschoolse opvang, middelbare scholieren, bewoners van Eindhoven, studenten en senioren.

In het programma wordt actieve beleving van biodiversiteit tevens ingezet als een verbindend element in wijken en tussen jongeren en ouderen. De vijf programmaonderdelen, waaraan de deelnemende organisaties zich verbinden, zijn: 

 

 

 

 1. Biodiversiteit waarderen door bomen te adopteren
  Kinderen kiezen een boom, volgen die gedurende het jaar en maken er een werkstuk over. Kinderen zien de enorme diversiteit aan bomen en heesters.
 2. Biodiversiteit in beweging
  Verscheidenheid aan beweging in de natuur wordt interactief op niveaus overgebracht aan leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, studenten en professionals in technologie, design en groenonderwijs.
 3. Biodiversiteit inspireert
  De kennis die in de Verenigde Staten is opgedaan in Biomimicry (methode om problemen op te lossen door te leren van de natuur) wordt geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie.
 4. Biodiversiteit leren waarderen in de wijk
  Inwoners en scholieren uit bepaalde wijken onderzoeken biodiversiteit in hun wijk, nemen maatregelen en volgen de verdere ontwikkeling met biodiversiteitmeter.
 5. Biodiversiteit leren waarderen aan huis
  In aantal straten worden geveltuintjes aangelegd, waarover senioren het beheer krijgen, met hulp van basisschoolleerlingen en studenten van de Groene campus.

Mensen wonen graag in het groen
Mensen wonen en werken graag in een gevarieerde groene omgeving. De gemeente Eindhoven stimuleert en faciliteert daarom initiatieven die bijdragen aan bewustwording en ontsluiting van de meerwaarde van biodiversiteit. Daarbij is een actieve rol van externe partijen bij natuur- en milieueducatie van groot belang.

Wens van college
Volgens wethouder Schreurs sluit dit programma prachtig aan bij de wens van het college om als overheid niet alles zelf te doen. Daar waar andere organisaties de kennis, het enthousiasme en de wil hebben om dit op te pakken, leidt het tot nieuwe inzichten en nieuwe verbanden. Afwijken van de traditionele werkwijze stelt de gemeente in staat om andere doelgroepen te bereiken.

Eind juni opent Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie, design, cultuur en openbare ruimte, de startbijeenkomst van het project.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn onder meer Grontmij, de Natuurwerkplaats Meerhoven (NwM), Stichting BiomimicryNL, Trefpunt Groen Eindhoven (TGE), Evoke, Milieu Educatie Centrum Eindhoven en de gemeente Eindhoven. Onlangs kende het programma NME van het Rijk het programma subsidie toe, waarmee de innovatieve waarde wordt erkend.

Bron:
Gemeente Eindhoven

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond het tweede Europese Groene Stad congres plaats in Milaan, met als thema ‘Green city toward cities of the future’. 

Op vrijdag gaven sprekers uit New York, Berlijn, Milaan, Parijs, Amsterdam en London lezingen over het belang en de meerwaarde van het groen in de stedelijke omgeving. De hoofdpunten van de presentaties waren dat het ‘echte’ groen het middel is om de leefbaarheid te verbeteren, het een oplossing is bij klimaatverandering en dat het een economische meerwaarde heeft voor de stad.

 

 

 


Groene ader door New York
Robert Hammond, medeoprichter en directeur van ‘Friends of the High Line’ uit New York vertelde hoe de spoorlijn die door Manhattan loopt na jaren van verpaupering een nieuwe bestemming heeft gekregen als groene ader door de stad. “De aanleg heeft 150 miljoen Amerikaanse dollars gekost, maar de opbrengst voor de stad is vijf keer zo hoog, namelijk 750 Amerikaanse dollars”, aldus Hammond.

Oud vliegveld wordt ingericht als park
Tempelhof Airport, dat vorig jaar in het centrum van Berlijn is opgeheven, wordt in 2017 tijdens de Duitse Floriade, IGA, ingericht als multifunctioneel park. “De enorme grasoppervlakte doet nu dienst als recreatiegebied. Berlijn hecht er zeer veel waarde aan vergroening van het terrein. Zeker toen vorig jaar uit de hittescans die boven de stad zijn uitgevoerd, bleek dat de temperatuur daar toen al enkele graden lager was dan in de stad”, benadrukte Reiner Nagel, afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling van Berlijn.

Burgeracties om stad te vergroenen
Sharon Johnson van de lobbyorganisatie Trees for Cities heeft als doel om de stad Londen te vergroenen om daarmee de leefbaarheid te verbeteren. Door middel van sms acties en hardloopwedstrijden haalt de organisatie geld op om bomen te planten. In totaal zijn er 4 miljoen Londense ponden opgehaald waarmee 10.000 straatbomen bekostigd kunnen worden.

Groen bevordert internationaal vestigingsklimaat
De gemeente Amsterdam werd vertegenwoordigd door Piet Eilander, directeur Groen, Ecologie, Stedelijke Recreatie en Water. Volgens Eilander is het groen belangrijk voor de leefbaarheid en voor het toerisme van de Nederlandse hoofdstad. Ook gaf hij aan dat Amsterdam veel waarde hecht aan groen in de stad en groen op daken om onder meer het rioolstelsel te ontlasten na hevige regenbuien. Om de leefbaarheid te vergroten en het riool te ontzien, legt de stad onder meer pocketparken aan. De afgelopen jaren heeft de stad twintig parken aangelegd. Amsterdam legt per jaar vijf parken aan ter waarde van €875.000. Ook benadrukte Eilander de waarde van grote parken voor de stad ter ontspanning en recreatie. Daarnaast hebben de parken een economische waarde, omdat het onroerend goed in de nabijheid van het park aanzienlijk hoger is dan elders. Ook gaf Eilander aan dat een groene stad het internationale vestigingsklimaat bevordert. Het parkgebruik is de laatste tien jaar sterk gestegen, blijkt uit eigen onderzoek door de gemeente.

The Green City Europa
Op zaterdag trad Hongarije toe tot The Green City Europe tijdens een interne conferentie met Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en Nederland. Deze landen hebben vorig jaar De Groene Stad Europa opgericht in het Franse Straatsburg, met als doel om De Groene Stad concept op de politieke agenda te krijgen. Tijdens de conferentie werden onder meer de vorderingen uitgewisseld en nieuwe ideeën besproken.  Volgend jaar vindt er een vergelijkbare conferentie plaats in het Zwitserse Zürich. Zwitserland zal dan toetreden tot The Green City Europe.

 

Plant Pubicity Holland

De Groene Stad Nederland, activiteit van Plant Publicity Holland (PPH), was medeorganisator en initiatiefnemer van het congres. Directeur Jan Habets van PPH maakte deel uit van het Forum. PPH heeft in 2002 tijdens de Floriade in Haarlemmermeer De Groene Stad concept opgericht.

Lees ookWereldsteden delen kennis over Groene Stad gedachte »
 
 

Het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem heeft gisteren de Hedy d’Ancona-prijs gewonnen. De Hedy d’Ancona-prijs is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en zorgwereld. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen.

Van de 120 inzendingen waren er zes ontwerpen genomineerd. Naast Groot Klimmendaal waren dat:

 • De Hogeweyk in Weesp, ouderenzorgcomplex
 • De Rietvinck in Amsterdam, ouderenzorgcomplex
 • Deventer Ziekenhuis in Deventer
 • Gezondheidscentrum Jozef in Deventer       
 • Oosterdel in Broek op Langedijk, Woon- werkproject

Klik hier voor meer informatie over deze prijsvraag »

Bron:
Hedy d’ Ancona-Prijs

Volgens twee rapportages van het Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie is er een groot tekort aan recreatief groen. Zowel in de negen rijksbufferzones, de groene buffers tussen steden in de Randstad en in Limburg, als in andere stedelijke gebieden. Door de bevolkingsgroei en de klimaatverandering zal het stijgende aanbod achterblijven bij de toenemende vraag naar groen.De Stichting Recreatie onderzocht in opdracht van de ministeries van VROM en LNV het gebruik van de bufferzones. Daaruit blijkt dat stedelingen gemiddeld veertig keer per jaar het groen rondom de stad opzoeken. Het meest om te wandelen, gevolgd door fietsen en recreëren aan het water.
De geplande aanleg van 6700 hectare recreatiegebied in de bufferzones, aangevuld met diverse andere groenplannen van rijk en provincie, is niet genoeg om aan de stijgende vraag te voldoen. Volgens de stichting zijn er slimme en betaalbare oplossingen, zoals verhoging van de opvangcapaciteit per gebied. Bijvoorbeeld door aanleg van meer wandelpaden over boerenland en natuur waarin zowel fietsers als wandelaars terecht kunnen, met ligweides voor ontspanning.

Volledige informatie:
Download hier het eerste rapport
Download hier het tweede rapport

Ook interessant:
Recreatie, rijksbufferzone, vrijetijdsgedrag

Bron: 
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum

In het westelijk deel van Amsterdam komt een groot nieuw recreatiegebied: de Tuinen van West. De inrichting van dit gebied is onlangs door het college van B&W goedgekeurd. Het wordt ‘groen nieuwe stijl’: een verzameling van gebieden die verbonden zijn door routes, waarbij elk gebied een andere recreatieve mogelijkheid biedt. Amsterdammers kunnen er straks sporten, spelen, genieten van groen en natuur, eten en drinken, kamperen, vergaderen en genieten van culturele evenementen.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Amsterdam, recreatie, openbaar groen

Bron:
Gemeente Amsterdam