Berichten

Bouwen met Groen en Glas (BGG) en Knooppunt Innovatief Groen (KIG) bundelen hun kracht in het nieuwe ‘Knooppunt Bouwen met Groen’. Het Knooppunt maakt zich sterk voor de toepassing van groen als bron van vitaliteit en energie in de bebouwde omgeving.

In de afgelopen twee jaar zijn BGG en KIG steeds meer gaan samenwerken, omdat de twee programma’s elkaar inhoudelijk aanvullen en versterken. Het samengaan van de twee programma’s vergroot de kansen voor groen, en betekent een verbreding van de groene scope: naast groen in, op en aan gebouwen richt het nieuwe Knooppunt zich ook op groen tussen en rondom gebouwen. Groentoepassingen die een grote meerwaarde bieden op het vlak van gezondheid, welbevinden en duurzaamheid en energie.

Na 2013
Het samengaan is ook een belangrijke stap in de integrale toepassing van groen na 2013, de oorspronkelijke einddatum van het programma BGG. Het nieuwe Knooppunt wil een blijvend kennis- en servicepunt worden voor de bouw-, groen- en onderwijssector. Een langdurige inzet en goede borging van kennis is immers nodig om de acceptatie en integratie van groen in de bebouwde omgeving blijvend te realiseren.

Activiteiten
De vanuit BGG geplande activiteiten, zoals de activiteiten op de Floriade, de cursus Bouwen met Groen en Glas en verschillende excursies gaan onverminderd door en worden aangevuld met het Knooppunt Café, marktpleinen en workshops. Momenteel inventariseert BGG â€“ in navolging op de studiereis naar Hannover van vorig jaar – de mogelijke bestemmingen voor een bouwen met groen buitenlandreis. Het op deze manier samenbrengen van partijen, en het delen, vermeerderen en verspreiden van kennis blijft een belangrijke doelstelling.

Een nieuw gezicht
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw gezicht. De huidige BGG-website is dan aangepast en uitgebreid, en abonnees ontvangen de eerste digitale nieuwsbrief ‘En nu groen’. Met deze maandelijkse nieuwsbrief worden geinteresseerden op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten op het gebied van bouwen met groen.

Knooppunt Bouwen met Groen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, Provincie Noord Brabant, Samenwerkingsverband regio Eindhoven en Helicon Opleidingen.

Opdrachtgevers van vandaag eisen voor de toekomst comfortabele woningen en kantoren die een bron zijn van vitaliteit en energie. Bouwen met Groen en Glas realiseert deze nieuwe norm. Door een optimale samenwerking van zonnewarmte, daglicht en groen ervaart de gebruiker een aangename werk- of leefomgeving. Tijdens een tweedaagse cursus, georganiseerd door Bouwen met Groen en Glas in samenwerking met BNA Academie, maakt u kennis met ‘Bouwen met groen en glas’ en leert u zelf te ontwerpen met licht, warmte en groen.

De eerste dag (3 november), het seminar, biedt een inleidend overzicht van kennis en toepassingen van deze nieuwe integrale benadering. Hoe maakt u optimaal gebruik van daglicht, groen en zonnewarmte? Wat zijn de voordelen van groen, anders dan dat esthetische? U maakt kennis met de sungalow (particuliere woning), Villa Flora (kantoor) en een school waar de studenten kunnen feesten onder een sterrehemel (Hogeschool Dronten). De docenten delen met u de ontwerpprincipes en de technieken.

Workshop ‘Ontwerpen met licht, warmte en groen’
Op dag twee (17 november), de workshop ‘Ontwerpen met licht, warmte en groen’, oefent u in een kleine groep de praktische ontwerpmogelijkheden van het integraal ontwerpen met licht, warmte en groen. U leert losse onderdelen van het concept in ontwerpen toe te passen en te berekenen wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn.

Docenten
De cursus wordt gegeven door Gerard Blonk (Ingenieursbureau Cauberg-Huygen) en Wilco Scheffer (BDG Architecten) met ondersteuning van een groenexpert (een dag).

Locatie
De cursus vindt plaats in de duurzame woonwijk Eva-Lanxmeer in Culemborg; een wandeling langs de energiezuinige kas-, grond- en waterwoningen en kantoren maakt deel uit van het programma. De cursus start beide dagen om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Prijs en aanmelden
De kosten voor deze cursus bedragen:
Voor BNA-leden € 495,-
Voor niet-leden € 595,-
Leden van BNA kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op www.bna-academie.nl. Niet-leden kunnen zich aanmelden met een e-mail naar academie@bna.nl onder vermelding van naam, organisatie, functie, factuur- en adresgegevens. De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op 13 en 14 oktober organiseren Bouwen met Groen en Glas in samenwerking met de Bond Nederlandse Architecten en het Productschap Tuinbouw een compacte tweedaagse studiereis naar Hannover.

Omdat niets zo verhelderend werkt als de eigen beleving, nemen wij u mee naar aantal uitgesproken Groen en Glas projecten, zodat u zelf de meerwaarde kunt ervaren van daglicht, zonnewarmte en groen in de gebouwde omgeving. Op het programma staan onder andere rondleidingen in het spraakmakende Finanz-IT van Haschler Jehle Architektur en de in de spectaculaire Norddeutsche Landesbank van Behnisch Architekten. Ook gaan we langs een aantal bijzondere voorbeeldprojecten van SANAA.

Kennis en inspiratie
Tijdens de reis introduceren de meereizende BGG experts op een interactieve manier de materie. U krijgt de laatste kennis over en inzicht in de samenhang van daglicht, zonnewarmte en groen, gebruikerseisen en –wensen, technieken, materiaalkeuze en het (integrale) ontwerpproces.

Voor wie
De reis richt zich op een heterogeen gezelschap van architecten, adviseurs, beleidsmakers en experts uit de ontwerp-, bouw- en groensector. Juist deze mix aan disciplines draagt bij aan vergroting van uw kennis en netwerk. Bovendien is een goede inbedding van groen en daglicht in de gebouwde omgeving onlosmakelijk verbonden met de krachtenbundeling van zowel de ontwerp- als de bouw- en groensector.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma, docenten, de reis  en mogelijkheden om aan te melden klik hier »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Vitaliserend renoveren is een van de peilers van het door het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma ‘Bouwen met groen en glas’. Om de toepassingen van groen en glas in de renovatie van naoorlogse wijken in kaart te brengen is het onderzoek Renoveren met groen en glas uitgevoerd, met medefinanciering van de Rabobank.

Aanleiding hiervoor is dat veel naoorlogse wijken te kampen hebben met afnemende leefbaarheid en te weinig sociale cohesie. Daarnaast voldoen veel woningen niet meer aan de wensen en eisen van de huidige bewoners.

Woonwijken transformeren tot leefomgevingen
Het onderzoek heeft als doel handvatten aan te reiken om bestaande woonwijken te transformeren tot leefomgevingen die een bron vormen van energie, voeding en welbevinden.

Het geeft een inspirerend beeld van toepassingen van groen en daglicht in de publieke ruimte die snel en betaalbaar uitgevoerd kunnen worden. En die ervoor zorgen dat bewoners uitgenodigd worden uit hun woningen te komen en lokale activiteiten te ondernemen, waardoor de onderlinge verbondenheid verstevigd wordt. Daarnaast bewerkstelligen groen en daglicht ook nog een positief effect op gezondheid en welbevinden.

Anders denken over renovatie
Het onderzoek wil woningcorporaties inspireren om anders te denken over renoveren, waardecreatie, financiering en terugverdienen zodat dit kan leiden tot verrassende inzichten en oplossingen.

Laat u inspireren door de brochure en de eindrapportage »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Groenforum Nederland en het Productschap Tuinbouw nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst over het thema: Bouwen met Groen en Glas op woensdag 23 september in Zoetermeer.

Bouwen met groen en glas (BGG) is een vernieuwend bouwconcept, ontleend aan de glastuinbouw, waarbij de nadruk ligt op het integraal ontwerpen met licht, warmte en groen om kunnen voldoen aan de behoefte aan energie-neutrale en comfortabele woningen en kantoren.

Groen als esthetische verfraaiing
In 2007 is een start gemaakt met dit concept. De resultaten zijn van dien aard dat in 2009 een vervolg wordt gegeven in de vorm van een innovatie en stimuleringsprogramma gericht op de transitie van groen esthetische verfraaiing  van gebouwen tot een regulier en onmisbaar onderdeel van architectuur, bouwtechniek, klimaat, welzijn, comfort en besluitvorming.

Kortom van ontroerend groen naar onroerend groen in de bouw.
Hierbij ligt het accent niet alleen op groen in gebouwen maar ook op groen op en aan gebouwen.

Atto Harsta (directeur Aldus bouwinnovatie) geeft in zijn presentatie een “state of the art” overzicht van kennis en toepassingen van dit nieuwe bouwconcept geschikt voor zowel nieuwbouw als renovaties.

Het programma is als volgt:
Datum woensdag 23 september
Plaats Zoetermeer
14.00 Ontvangst met koffie
14.30 Bouwen met Groen en Glas (Atto Harsta)
15.30 Discussie
16.00 Netwerk borrel

Klik hier voor meer info »

Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. ‘Bouwen met groen en glas’ bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt tevens optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen binnen en buiten. Voor opdrachtgevers, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en beleidsmedewerkers zal dit boek een openbaring zijn, of op z’n minst een bevestiging van wat men al vermoedde.
Het gebouw op bovenstaande afbeelding wordt de centrale expositie ruimte van Floriade 2012, ontworpen door Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson in samenwerking met Ingolf Kruseman (Blom Architectuur en stedenbouw). Voor de toekomst biedt dit gebouw achthonderd werkplekken in het groen.