Onderzoek Renoveren met groen en glas afgerond

Vitaliserend renoveren is een van de peilers van het door het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma ‘Bouwen met groen en glas’. Om de toepassingen van groen en glas in de renovatie van naoorlogse wijken in kaart te brengen is het onderzoek Renoveren met groen en glas uitgevoerd, met medefinanciering van de Rabobank.

Aanleiding hiervoor is dat veel naoorlogse wijken te kampen hebben met afnemende leefbaarheid en te weinig sociale cohesie. Daarnaast voldoen veel woningen niet meer aan de wensen en eisen van de huidige bewoners.

Woonwijken transformeren tot leefomgevingen
Het onderzoek heeft als doel handvatten aan te reiken om bestaande woonwijken te transformeren tot leefomgevingen die een bron vormen van energie, voeding en welbevinden.

Het geeft een inspirerend beeld van toepassingen van groen en daglicht in de publieke ruimte die snel en betaalbaar uitgevoerd kunnen worden. En die ervoor zorgen dat bewoners uitgenodigd worden uit hun woningen te komen en lokale activiteiten te ondernemen, waardoor de onderlinge verbondenheid verstevigd wordt. Daarnaast bewerkstelligen groen en daglicht ook nog een positief effect op gezondheid en welbevinden.

Anders denken over renovatie
Het onderzoek wil woningcorporaties inspireren om anders te denken over renoveren, waardecreatie, financiering en terugverdienen zodat dit kan leiden tot verrassende inzichten en oplossingen.

Laat u inspireren door de brochure en de eindrapportage »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.