Berichten

De gemeente wil het oude tuinbouwgebied Manpadslaangebied groen inrichten. Eerder leek hiervoor geld beschikbaar te zijn bij het rijk en de provincie, maar dit is niet meer het geval. Daarom wordt nu onderzocht of het nodig is enige bebouwing in het gebied toe te staan om andere delen als natuurgebied te kunnen inrichten.

Als dit het geval is, wordt gekeken hoe dit het beste kan worden ingepast. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk belanghebbenden en belangstellenden actief te betrekken bij de plannen. Daarom wordt een begeleidingsgroep gevormd. De groep denkt mee over de plannen voor het gebied en bewaakt de grenzen van wat aanvaardbaar is. De groep kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het college en de raad.

Bron:
Nieuwsbank

Minister Schultz van Haegen, wethouders Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid) en Baljeu (Haven en Verkeer) gaven onlangs met een wijkbewoner het startsein voor de aanleg van Dakpark Rotterdam. Het park is in mei 2013 klaar.

Het Dakpark Rotterdam, aangelegd op een voormalig rangeerterrein in Rotterdam- West, is een riant dakpark van acht hectare, met uitzicht over stad en haven. Het Dakpark is daarmee het grootste groene dak van Rotterdam en een van de grootste dakparken van Nederland.


Groene wens in vervulling
Het Dakpark krijgt een speeltuin, een buurttuin en een mediterrane tuin met oranjerie. Er komt een waterpartij met bedriegertjes en er is veel ruimte voor de wijkbewoners om elkaar te ontmoeten en te recreëren. Daarmee gaat een groene wens van de wijkbewoners in vervulling

 


Bron:
Vierhavenstrip

Meer informatie

Bron:
Rotterdams Milieucourant

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (Stads- en Groenontwikkeling van de stad Antwerpen) legt in het Belgische dagblad De Morgen uit waarom Antwerpen vorige week geen last had van overtollig regenwater tijdens de hevige regenval. Alleen met een strikte stedenbouwkundige aanpak, en het voorzien van genoeg buffercapaciteit door onder andere meer groen kan op lange termijn het waterprobleem duurzaam worden gecontroleerd.

De stad Antwerpen verplichtte onlangs groendaken. “Veel mensen denken dat dit een louter esthetische maatregel is, maar zo’n vergroening heeft meer troeven. Zo kaderen deze groendaken onder meer in de strijd tegen watersnood, in een globale en stedenbouwkundige visie. Die visie begint zijn vruchten af te werpen, waardoor Antwerpen dit weekend grotendeels gespaard bleef van waterellende”, aldus Campenthout.

Groen in plaats van bebouwing
“De waterproblematiek en het demineraliseren van de stad – met de keuze voor groen in plaats van bebouwing – waren dan ook belangrijke richtsnoeren voor ons Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen Ontwerpen, waarbij we het groen en de parken als bufferende overstromingsgebieden herwaarderen.”

 

Elk district een park
Onder meer daarom realiseert de stad tegen 2012 in elk district een nieuw park. “Enkele daarvan vormen heuse landschapsgehelen, zoals het Stroboerpark in Merksem: 170 hectare ofwel 170 keer de Antwerpse Groenplaats. Ook op het vernieuwde Ruggeveld wordt de schaarse open ruimte dubbel gebruikt: als een sportlandschapspark en als overstromingsvallei voor de Schijn.”

Verharding hoofdoorzaak voor waterproblemen
Het systematisch verharden van de bodem door asfalteren en volbouwen is een van de hoofdoorzaken van de huidige waterproblemen. Daarom beperkt Antwerpen het verharden van voortuinen en terrassen. Dat lijkt voor de betrokken burgers, die hun 20 vierkante meter oprit met waterdoorlaatbare materialen moeten aanleggen, misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar met zo’n 3.000 bouwvergunningen per jaar spreken we al snel over imposante oppervlakten.

Bron:
Morgen.be

 

 

Ruim tweederde van de Rotterdammers geeft de voorkeur aan ruige natuur en water voor de inrichting van het 600 hectare grote nieuwe natuur- en recreatiegebied, Buytenland, in de gemeente Albrandswaard.

Dat is één van de voornaamste conclusies uit het Belevingswaardenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid Holland. De PvdA Rotterdam, al jaren groot voorstander van meer bos in de omgeving van Rotterdam, is blij met deze uitkomst en vraagt het Stadsbestuur de uitkomst van het onderzoek mee te nemen in de bestemmingsplanprocedure.

Landschapspark voor Rotterdammers
De Provincie Zuid-Holland gaat een nieuw natuur- en recreatiegebied creëren ten zuiden van Rotterdam, in de gemeente Albrandswaard. Dit 600 hectare grote Landschapspark Buytenland is vooral bedoeld voor inwoners van de regio Rotterdam en moet rond 2021 klaar zijn. Omdat er discussie bestond over de inrichting van het gebied heeft de Provincie Zuid-Holland opdracht gegeven te onderzoeken hoe de inwoners van de regio Rotterdam willen recreëren en genieten van de natuur.

Lees het volledige bericht »

Bron:
PvdA Rotterdam

Rotterdammers bezoeken de grote en kleine stadsparken gemiddeld 40 keer per jaar en waarderen de parken met een ruim voldoende. Niet-westerse Rotterdammers hebben een voorkeur voor het wijk- of buurtgroen. De autochtone Rotterdammers trekken er ook op uit naar het buitenstedelijk groen zoals de Rottemeren aan de Noordrand en de grienden ten zuiden van de stad.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Groenjaar Rotterdam, baten van de groene stad, parken

Bron:
Gemeente Rotterdam
Groenjaar Rotterdam 2008