Rot­ter­dam­mers geven een ruim vol­doen­de voor stads­par­ken

Rot­ter­dam­mers bezoe­ken de gro­te en klei­ne stads­par­ken gemid­deld 40 keer per jaar en waar­de­ren de par­ken met een ruim vol­doen­de. Niet-wes­ter­se Rot­ter­dam­mers heb­ben een voor­keur voor het wijk- of buurt­groen. De autoch­to­ne Rot­ter­dam­mers trek­ken er ook op uit naar het bui­ten­ste­de­lijk groen zoals de Rot­te­me­ren aan de Noord­rand en de grien­den ten zui­den van de stad.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Groen­jaar Rot­ter­dam, baten van de groe­ne stad, par­ken

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam
Groen­jaar Rot­ter­dam 2008