Rotterdammers geven een ruim voldoende voor stadsparken

Rotterdammers bezoeken de grote en kleine stadsparken gemiddeld 40 keer per jaar en waarderen de parken met een ruim voldoende. Niet-westerse Rotterdammers hebben een voorkeur voor het wijk- of buurtgroen. De autochtone Rotterdammers trekken er ook op uit naar het buitenstedelijk groen zoals de Rottemeren aan de Noordrand en de grienden ten zuiden van de stad.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Groenjaar Rotterdam, baten van de groene stad, parken

Bron:
Gemeente Rotterdam
Groenjaar Rotterdam 2008