Heemstede wil oud tuinbouwgebied een groene bestemming geven

De gemeente wil het oude tuinbouwgebied Manpadslaangebied groen inrichten. Eerder leek hiervoor geld beschikbaar te zijn bij het rijk en de provincie, maar dit is niet meer het geval. Daarom wordt nu onderzocht of het nodig is enige bebouwing in het gebied toe te staan om andere delen als natuurgebied te kunnen inrichten.

Als dit het geval is, wordt gekeken hoe dit het beste kan worden ingepast. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk belanghebbenden en belangstellenden actief te betrekken bij de plannen. Daarom wordt een begeleidingsgroep gevormd. De groep denkt mee over de plannen voor het gebied en bewaakt de grenzen van wat aanvaardbaar is. De groep kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het college en de raad.

Bron:
Nieuwsbank