Groene daken geven droge voeten in Antwerpen

Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (Stads- en Groenontwikkeling van de stad Antwerpen) legt in het Belgische dagblad De Morgen uit waarom Antwerpen vorige week geen last had van overtollig regenwater tijdens de hevige regenval. Alleen met een strikte stedenbouwkundige aanpak, en het voorzien van genoeg buffercapaciteit door onder andere meer groen kan op lange termijn het waterprobleem duurzaam worden gecontroleerd.

De stad Antwerpen verplichtte onlangs groendaken. “Veel mensen denken dat dit een louter esthetische maatregel is, maar zo’n vergroening heeft meer troeven. Zo kaderen deze groendaken onder meer in de strijd tegen watersnood, in een globale en stedenbouwkundige visie. Die visie begint zijn vruchten af te werpen, waardoor Antwerpen dit weekend grotendeels gespaard bleef van waterellende”, aldus Campenthout.

Groen in plaats van bebouwing
“De waterproblematiek en het demineraliseren van de stad – met de keuze voor groen in plaats van bebouwing – waren dan ook belangrijke richtsnoeren voor ons Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen Ontwerpen, waarbij we het groen en de parken als bufferende overstromingsgebieden herwaarderen.”

 

Elk district een park
Onder meer daarom realiseert de stad tegen 2012 in elk district een nieuw park. “Enkele daarvan vormen heuse landschapsgehelen, zoals het Stroboerpark in Merksem: 170 hectare ofwel 170 keer de Antwerpse Groenplaats. Ook op het vernieuwde Ruggeveld wordt de schaarse open ruimte dubbel gebruikt: als een sportlandschapspark en als overstromingsvallei voor de Schijn.”

Verharding hoofdoorzaak voor waterproblemen
Het systematisch verharden van de bodem door asfalteren en volbouwen is een van de hoofdoorzaken van de huidige waterproblemen. Daarom beperkt Antwerpen het verharden van voortuinen en terrassen. Dat lijkt voor de betrokken burgers, die hun 20 vierkante meter oprit met waterdoorlaatbare materialen moeten aanleggen, misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar met zo’n 3.000 bouwvergunningen per jaar spreken we al snel over imposante oppervlakten.

Bron:
Morgen.be