Berichten

Om de biodiversiteit te bevorderen, heeft Antwerpen ieder jaar een ‘soort van het jaar’. Dit jaar is er niet gekozen voor een specifieke dier- of plantensoort, maar voor groene gevels. Een geveltuin draagt bij aan de soortenrijkdom en aan een groenere straat, buurt en stad.

Groene gevelHet hele jaar zullen activiteiten rond groene gevels worden georganiseerd. Er worden infosessies gegeven en om mensen inspiratie te bezorgen, zal het Ecohuis ook een tijdelijke fototentoonstelling organiseren en zijn er wandelingen langs groene plekjes.
 
Gratis startpakketten geveltuintjes
Tussen 15 en 29 februari kunnen Antwerpenaars een gratis startpakket voor een geveltuintje aanvragen. Iedereen zonder voortuin die voor zijn gevel een vrije ruimte heeft van minstens 1,8 meter breed, kan het pakket aanvragen. In de tweede helft van april kunnen bewoners dan het gratis pakket afhalen op één van de afhaalpunten. Elk pakket bevat een geselecteerde klimplant, klimrek en potgrond en advies over het planten.

Financiële ondersteuning
Buren die in straatverband inschrijven met minstens acht personen krijgen bovenop het startpakket ook lage planten of financiële ondersteuning.

Voorgaande jaren stonden de boom, de egel, de spin en de mus al eens centraal. Het jaar wordt afgetrapt met een gratis geveltuinactie.

Meer informatie over groene gevels in Antwerpen »

Bron:
Stad Antwerpen/ De Standaard

Het vergroenen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onderzoeker Marc Ottelé richtte zich specifiek op gevels en ziet aanzienlijke voordelen in het aanbrengen van ‘verticale’ vegetatie. De planten helpen onder meer om schadelijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé promoveert op dinsdag 28 juni op dit onderwerp aan de TU Delft.

Ottelé: “Zogenoemd verticaal groen is steeds meer een aantrekkelijke optie bij het ontwerpen en ontwikkelen van moderne gebouwen. Verticale vergroening draagt bij aan de verbetering van het thermisch gedrag (isolerende eigenschappen) van gebouwen, toenemende biodiversiteit, esthetische en sociale aspecten, maar ook tot de vermindering van luchtverontreinigende stoffen zoals fijn stof deeltjes en koolstofdioxide.”

Fijn stof
In zijn onderzoek kon Ottelé experimenteel bevestigen dat planten op gevels inderdaad fijn stof opnemen. “Met beeldbewerkings-software en opnames van een elektronenmicroscoop, zijn we er in geslaagd om fijn stof deeltjes op de bladeren rechtstreeks te onderzoeken. We kunnen tevens de deeltjesgrootte en het aantal deeltjes identificeren.”

Belang voor de volksgezondheid
De accumulatie van fijn stof deeltjes op bladoppervlakken is van belang voor de volksgezondheid. Stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer zijn voornamelijk relevant in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Ze worden diep in de luchtwegen ingeademd en veroorzaken zo gezondheidsschade.

Isolerende eigenschappen van gebouwen
Ottelé constateerde nog andere potentiële voordelen van groene gevels. “Onze metingen laten zien dat vegetatie de windsnelheid langs gevels kan verminderen. De resultaten tonen ook aan dat verticaal groen een positief effect heeft op de isolerende eigenschappen van gebouwen.”

Twee types bij verticaal groen
Dit laatste geldt vooral voor zogenoemde living wall systemen. Ottelé legt uit: “Er zijn twee hoofdtypes bij verticaal groen: groene gevels en living wall systemen. Groene gevels zijn begroeid door klimplanten, hetzij rechtstreeks groeiend tegen een muur of indirect groeiend met hulpconstructies. Living wall systemen zijn geïntegreerde of prefab-systemen die zijn aangebracht op een constructie of hulpframe waarin de planten wortelen. Living wall systemen zijn een vrij nieuwe technologie waaraan nog zelden onderzoek is verricht.”

Bron:
TU Delft

 ——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

In september verschijnt het nieuwe vakblad Dak & Gevel Groen. Uitgever NWST uit Nijmegen geeft het nieuwe vakblad uit.

De vraag naar dak- en gevelgroen neemt de laatste jaren enorm toe. Steeds meer gemeenten zien de meerwaarde in van groene daken en gevels. Hoofdredacteur Hein van Iersel van het desbetreffende blad laat weten dat ook de vraag naar kennis omtrent groene daken en gevels toeneemt en om daar op in te spelen verschijnt volgende maand dit vakblad.

Uitgever NWST is al jaren actief in het groen met een steeds groeiende lijst vakbladen, zoals Greenkeeper, Fieldmanager, Golfbusiness en Boomzorg.

Op woensdag 2 juni 2010 is het centrum van Rotterdam een unieke plek rijker. Voorbijgangers kunnen zich dan niet meer aan het zicht van de bijzondere twee groene gevels aan het Stokviswater, Sint Jacobsplaats onttrekken. Wethouder Alexandra van Huffelen verantwoordelijk voor duurzaamheid, binnenstad, buitenruimte en groen onthult samen met stichting bewonersplatform “Pro Groen” en ondernemers van de “Venetië Passage” om 17.30 uur de groene gevels.

Met het vergroenen van twee gevels aan het Stokviswater, met een voor Nederland unieke constructie, wordt op een bijzondere manier invulling gegeven aan het aantrekkelijker maken van de buitenruimte. Het initiatief van de stichting bewonersplatform “Pro Groen” in samenwerking met gemeente Rotterdam maakt de Sint Jacobsplaats groener. De ondernemers van de “Venetië Passage” dragen ook hun steentje bij door het terras langs de waterkant te vergroenen met planten en struiken.

Meerwaarde voor klimaat en omgeving
De planten groeien vrij van de gevel en hebben een positief effect op de luchtkwaliteit, het verkoelen van de gevel, het absorberen van geluid en bieden een schuilplaats voor vogels. Het zuiverend en koelend effect van de twee gevels staat gelijk aan tien volwassen bomen.

Building Green International te Amerongen en BSI Bomenservice BV te Baarn hebben samen met het Rotterdamse architectenbureau Pasel-Künzel het ontwerp gemaakt en zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering. De constructie langs de gevels is begroeid met drie soorten klimop, wingerd, bosrank, jasmijn en vuurdoorn.

Bron:
CityPortal Rotterdam

In tijdschrift Stedebouw & Architectuur (nr 9) staat de gevel centraal. De gevel heeft niet langer alleen een beschermde functie. Na het groene dak zijn er nu ook groene gevels. Goed voor de leefbarheid en voor de opvang van fijn stof. En de gevel kan door de toepassing van LED’s worden omgetoverd in een groot beeldscherm of een wisselend kleurrijk oppervlak. Verder zijn er interactieve mogelijkheden, bijvoorbeeld door de gevel te transformeren in een balkon. En in de meest geavanceerde architectuur, de zogenaamde blobs met onregelmatig gekromde vlakken, vormen de gevel en het dak één huid.(Stedebouw & Architectuur, 18 december 2007).