Dynamische gevels

In tijdschrift Stedebouw & Architectuur (nr 9) staat de gevel centraal. De gevel heeft niet langer alleen een beschermde functie. Na het groene dak zijn er nu ook groene gevels. Goed voor de leefbarheid en voor de opvang van fijn stof. En de gevel kan door de toepassing van LED’s worden omgetoverd in een groot beeldscherm of een wisselend kleurrijk oppervlak. Verder zijn er interactieve mogelijkheden, bijvoorbeeld door de gevel te transformeren in een balkon. En in de meest geavanceerde architectuur, de zogenaamde blobs met onregelmatig gekromde vlakken, vormen de gevel en het dak één huid.(Stedebouw & Architectuur, 18 december 2007).