Nieuw vak­blad voor groe­ne daken en gevels

In sep­tem­ber ver­schijnt het nieu­we vak­blad Dak & Gevel Groen. Uit­ge­ver NWST uit Nij­me­gen geeft het nieu­we vak­blad uit.

De vraag naar dak- en gevel­groen neemt de laat­ste jaren enorm toe. Steeds meer gemeen­ten zien de meer­waar­de in van groe­ne daken en gevels. Hoofd­re­dac­teur Hein van Ier­sel van het des­be­tref­fen­de blad laat weten dat ook de vraag naar ken­nis omtrent groe­ne daken en gevels toe­neemt en om daar op in te spe­len ver­schijnt vol­gen­de maand dit vak­blad.

Uit­ge­ver NWST is al jaren actief in het groen met een steeds groei­en­de lijst vak­bla­den, zoals Green­kee­per, Field­ma­na­ger, Golf­bu­si­ness en Boom­zorg.