Berichten

In onze steden zijn er genoeg straten waarvan de huizen geen voortuin hebben en waarbij de gevel direct aan de straat grenst. Het kan soms een behoorlijk grijze boel worden met al die stenen. In dit soort gevallen is het een goed idee om een geveltuintje aan te leggen. Met weinig moeite creëer je in een mum van tijd je eigen kleine groenstrook voor je huis.
Een geveltuin bestaat uit een strook planten tegen de gevel van een woning. De planten hebben – naast het feit dat ze uw huis en straat opfleuren- meer voordelen. Zo zorgt muurbeplanting voor warmteisolatie in de winter en verkoeling in de zomer. Daarbij -vooral op ooghoogte- vangt gevelbeplanting veel fijnstof af.
Welke soorten planten zijn geschikt om te gebruiken in uw geveltuin?

 • Eenjarige planten: planten die in één jaar ontkiemen, bloeien en vruchten of zaad geven.
 • Vaste planten: planten die in de grond blijven, waarvan de wortels blijven leven.
 • Laag blijvende heester: een boomachtige struik, waarvan de takken bij de grond ontspringen. Ze worden ongeveer één tot anderhalve meter hoog.
 • Klimplant: plant met een dunne buigzame stengel die niet rechtop kan staan maar zich langs andere planten of bijvoorbeeld muren omhoog werkt. Ze zijn zelfhechtend.
 • Slinger- en leiplant: plant die onder het opgroeien zich om andere planten of voorwerpen slingert en zo steun zoekt om omhoog te komen. Slingerplanten hebben spandraden nodig en leiplanten moeten langs een houten rekje aan de muur worden geleid.

Regels voor het aanleggen en onderhouden van een geveltuin:
Zorg dat er op de stoep een loopruimte overblijft van minimaal 1,50 meter

 • De geveltuin mag maximaal 60 centimeter diep zijn gemeten vanaf de gevel van uw woning: dat zijn twee stoeptegels (een stoeptegel is 30×30 centimeter). De verwijderde tegels blijven eigendom van de gemeente.
 • Graaf het zand in de geveltuin minimaal 30 centimeter uit (max. 45 centimeter) en vervang het door tuingrond. Als er kabels en leidingen liggen, kunt u de tuin verhoogd aanleggen met stapelblokken. Laat straatnaamborden zichtbaar en denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.
 • Laat het uitgegraven zand niet liggen. Lever het in bij het afvalscheidingstation of bij de wijkpost.
 • Plant om overlast te voorkomen geen grote prikkende struiken, bomen of struiken die later bomen worden. Snoei overhangende takken bijtijds.
 • U mag geen afrastering aanleggen rondom uw geveltuin.
 • De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg.
 • Als de gemeente werkzaamheden moet verrichten aan kabels en leidingen onder uw geveltuin, kunnen zij geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging of tijdelijke verwijdering.

De regels voor het aanleggen en onderhouden van een geveltuin kunnen per gemeente verschillen. Bekijk voor u aan begint met aanleggen altijd eerst op de website van uw gemeente wat in uw gemeente of stadsdeel de regels met betrekking tot geveltuinen zijn.

Meer groene daken in onze (groene) steden: dat is één van de speerpunten van De Groene Stad. Wij schreven dan ook al vaak en enthousiast over de vele voordelen die groene daken bieden. Eind 2014 is er door branchevereniging VHG een website gelanceerd waar alle informatie over groene daken, groene gevels en de verschillende subsidiemogelijkheden bij elkaar gezet is. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in dak- en gevelgroen of die misschien zelf wel een groen dak aan wil leggen.
Met de site wil VHG de meerwaarde van groene daken en gevels duidelijk maken aan diverse partijen in de sector: beleidsmakers, architecten, woningcorporaties, scholen, VvE’s en geïnteresseerde particuliere woningeigenaren. “Groene daken en gevels zijn nog niet standaard in Nederland” legt beleidsmedewerker Mario Geuze van VHG uit. “En dat terwijl de maatschappelijke en economische voordelen ervan zo groot zijn. Denk aan waterberging, vermindering van fijnstof en hittestress, meervoudig ruimtegebruik, energie- en kostbesparing, meer sociale cohesie en veiligheid en betere gezondheid.” Op de website vindt de bezoeker een overzicht van al deze voordelen, inclusief de wetenschappelijke onderbouwing. Ter inspiratie zijn mooie voorbeelden uit de praktijk opgenomen.
Groene daken in uw gemeente?
De website Groen Boven Alles helpt je bovendien de weg te vinden in de vele stimuleringsmaatregelen die er inmiddels zijn in diverse gemeenten. Op de kaart van Nederland zijn alle stimuleringen in de vorm van subsidie of aantrekkelijke leenvoorwaarden weergegeven. Met één klik is direct aanvullende informatie toegankelijk gemaakt.
Wie na het bestuderen van alle informatie meer wil weten over de concrete mogelijkheden voor een groen dak of groene gevel, kan op de site zoeken naar een professionele dak- en gevelbegroener.

De tien trapportalen van de vijf flats aan de Simplonbaan in Lunetten zijn vergroend met groene gevels. Voortuinen zijn opgeknapt, fietsklemmen aangelegd en de portieken zijn opnieuw beschilderd. Deze en andere verbeteringen dragen bij aan de kwaliteit van de woningen en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte.
Onlangs vierden de buurtbewoners met directeur Trees van Haarst van Portaal Utrecht, Azet Hoveniers en wethouder Groen Mirjam de Rijk de oplevering van het project.
Investeren in groen
Mirjam de Rijk, wethouder Duurzaamheid en Groen: “We maken in Utrecht veel geld vrij om straten en wijken te vergroenen. Dankzij hun ligging aan deze doorgaande weg kun je de groene gevels bijna niet missen als je Lunetten bezoekt. Gevelgroen maakt de omgeving aantrekkelijker en is geschikt voor plekken met weinig ruimte voor bomen of struiken.”
Icoonproject
De vijf groene gevels vormen een icoonproject voor Utrecht: nergens anders in de stad is op deze schaal gevelgroen aangelegd. Om de gevels met vetplantjes te kunnen behangen, heeft de leverancier van het gevelgroen zelfs een uniek wandsysteem op maat ontworpen. Groene daken en geveltuinen verbeteren het straatbeeld, het klimaat en de luchtkwaliteit, want het vangt fijn stof op. Groene gevels dienen als leefomgeving voor insecten, vlinders en vogels.
Subsidieregeling
Portaal, de hovenier en de gemeente hebben samen het project gefinancierd. Utrecht kent een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken door particuliere huiseigenaren. Deze bestaande regeling is in 2011 uitgebreid voor de aanleg van groene gevels. Woningcorporaties kunnen nu ook subsidie krijgen. Daarop is Portaal als eerste woningcorporatie in Utrecht met de gemeente in gesprek gegaan over de aanleg van groene gevels op een prominente plek.
Aandacht voor de omgeving
Trees van Haarst, directeur Portaal in Utrecht: “We hebben aandacht voor de omgeving van onze huurders. De groene gevels zijn daar een mooi voorbeeld van, zeker in combinatie met de aanvullende aanpassingen die we hier samen met andere partijen hebben gedaan. Zo zorgen we voor een veilige, gezonde en prettige plek om te wonen.”
Belangrijk
De gemeente Utrecht vindt groen belangrijk voor de kwaliteit van de woonomgeving. De aanpak van dak- en gevelgroen is benoemd in het collegeprogramma Open, Groen en Sociaal. Meer informatie over de aanpak en subsidieregeling staat op tekstversie.utrecht.nl/groendak 
 

De gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar om Utrechters te stimuleren om groene daken aan te leggen of gevelgroen aan te brengen. Dat schrijft wethouder Mirjam de Rijk van Duurzaamheid in een brief aan de gemeenteraad.

Mochten Utrechters tot nu toe slechts anderhalve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weghalen voor wat struikjes of bloemen, nu stelt De Rijk € 150.000 extra beschikbaar om ‘grootschaliger vormen van gevelgroen’ tegen de muren van huizen aan te brengen. Daarnaast mogen naast particuliere woningbezitters voortaan ook woningcorporaties, scholen en verenigingen van eigenaren gebruik maken van de subsidieregeling voor groene daken en gevelgroen.

350 ha dak beschikbaar voor vergroening
In totaal is er in Utrecht naar schatting zo’n 350 hectare plat dak beschikbaar om er groene daken van te maken. Het beschikbaar oppervlakte voor gevelgroen is nog groter. De Rijk wil met het extra subsidiegeld zo’n 6.000 vierkante meter groen dak in Utrecht realiseren. Ook is er € 50.000 beschikbaar voor een zogeheten ‘icoonproject’ van dak- of gevelgroen in het Stationsgebied.

Groen heeft positieve invloed op woon- en werkomgeving
Wethouder De Rijk stimuleert groene daken en gevelgroen omdat hierdoor de luchtkwaliteit verbetert, de geluidsoverlast wordt gereduceerd, het leidt tot energiebesparing en het ook nog eens de woonomgeving mooier maakt.

Bron:
deStadUtrecht.nl——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De groene ruimte in de stad staat zwaar onder druk. De grenzen van de stadsuitbreiding lijken te zijn bereikt aangezien we natuur en landschap willen beschermen. Multifunctioneel ruimtegebruik van de ruimte in de stad wordt een noodzaak. Toepassing van dak- en gevelgroen is een zeer geschikte manier om het oppervlak aan groen in steden uit te breiden zonder veel beslag te leggen op de openbare ruimte.

Het boek ‘Groen boven alles’ overtuigt groene dienstverleners, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, stedebouwkundigen en (landschaps)architecten met praktische voorbeelden en rekenmodellen van het belang van dak- en gevelgroen.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht
U kunt hier deze brochure bestellen

Ook interessant:
Dakgroen, gevelgroen, openbaar groen

Bron:
Plant Publicity Holland
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Kenniscentrum triple E