Groen boven alles Over dak- en gevelgroen als fundament onder de groene stad

De groene ruimte in de stad staat zwaar onder druk. De grenzen van de stadsuitbreiding lijken te zijn bereikt aangezien we natuur en landschap willen beschermen. Multifunctioneel ruimtegebruik van de ruimte in de stad wordt een noodzaak. Toepassing van dak- en gevelgroen is een zeer geschikte manier om het oppervlak aan groen in steden uit te breiden zonder veel beslag te leggen op de openbare ruimte.

Het boek ‘Groen boven alles’ overtuigt groene dienstverleners, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, stedebouwkundigen en (landschaps)architecten met praktische voorbeelden en rekenmodellen van het belang van dak- en gevelgroen.

Volledige informatie:
Lees hier het persbericht
U kunt hier deze brochure bestellen

Ook interessant:
Dakgroen, gevelgroen, openbaar groen

Bron:
Plant Publicity Holland
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Kenniscentrum triple E