Met Haags aan­vals­plan wor­den 4.400 bomen geplant

Als start van het Aan­vals­plan Bomen zijn op maan­dag 2 maart drie bomen geplant op het Fre­de­rik Hen­drik­plein. Rabin Bal­dew­singh, wet­hou­der leef­baar­heid: “Bomen zijn onmis­baar om pret­tig en gezond in de stad te wonen. Het is daar­om fan­tas­tisch dat we nu begin­nen met het plan­ten van 4.400 bomen in de stad.” Bal­dew­singh plant deze bomen samen met leden van de PvdA-frac­tie die het afge­lo­pen jaar met hun actie ‘Hier past een boom’ bur­gers heb­ben opge­roe­pen om plaat­sen door te geven waar een boom geplant kan wor­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het bericht

Ook inte­res­sant:
Groen­jaar, Den Haag, ste­de­lijk groen

Bron:
Den Haag Natuur­lijk Groen!