1 miljoen euro voor het Amsterdamse Bos

De Amstelveense gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2012 ingestemd met het voorstel van het college van B&W een bedrag van 1 miljoen bij te dragen aan het Amsterdamse Bos. In 2011 zijn Amsterdam en Amstelveen met elkaar in gesprek gegaan over samenwerking bij het onderhoud van het Amsterdamse Bos. Het bos wordt […]

Elf miljoen euro voor speciaal actieplan Haagse Schilderswijk

Met een speciaal actieplan voor de Schilderwijk in Den Haag worden vroegtijdig schooluitval en overlast gevende en criminele jeugdgroepen aangepakt. Er komt ook gratis WiFi in parken, aanleg van stadslandbouw en er wordt een politiekeurmerk ingevoerd om deze Haagse krachtwijk leefbaarder maken. Ondanks flinke inzet telt de Schilderswijk te veel werklozen en risicogezinnen. Er is […]

Groningen krijgt 975.000 euro voor groenere wijken

Meer en betere groenvoorzieningen in de Groningse wijken Korrewegwijk en De Hoogte, zoals perken, nieuwe stadsmoestuinen en een eetbaar bos. Dat is mogelijk dankzij een extra bijdrage van 975 duizend euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naast het openbare groen, wil Groningen met de bewoners ook de privé-tuinen in beide wijken […]

1,7 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren groengebied Amersfoort

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en […]

42 miljoen Euro voor groen om de stad

Het kabinet trekt de komende vier jaar 42 miljoen uit voor groen om de stad. In 2013 moet in totaal 16.000 hectare aan groene gebieden rond de steden zijn gerealiseerd. Dat blijkt uit het beleidsprogramma van het kabinet dat op 14 juni jongstleden werd gepresenteerd. Het kabinet wil de kwaliteit van groen in de stad […]

12 miljoen euro voor Amsterdams groen in 2007 en 2008

  Amsterdam gaat in 2007 en 2008 12 miljoen euro investeren in grote parken, in de zogenaamde scheggen en klein groen in de buurt. Dit heeft wethouder Vos (openbare Ruimte en Groen) in dit perbericht bekend gemaakt.