42 miljoen Euro voor groen om de stad

Het kabinet trekt de komende vier jaar 42 miljoen uit voor groen om de stad. In 2013 moet in totaal 16.000 hectare aan groene gebieden rond de steden zijn gerealiseerd. Dat blijkt uit het beleidsprogramma van het kabinet dat op 14 juni jongstleden werd gepresenteerd. Het kabinet wil de kwaliteit van groen in de stad verbeteren en de verbinding tussen stad en platteland versterken. Volgens minister Gerda Verburg van het  ministerie van LNV kan meer ‘groen om de hoek’ problemen op het gebied van gezondheid, integratie en sociale samenhang oplossen.