Harderwijkse bezuinigingen leiden tot groene burgerinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Harderwijk legt de gemeenteraad nieuwe plannen voor om met bestaande middelen de openbare ruimte op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen. In het integraal beheerplan ‘Samen kleuren we de Stad’ wordt de voorstellen voor wijkaanpak beschreven en komen alle facetten van de openbare ruimte aan de […]

‘Groen benaderen vanuit functionaliteit in plaats van als decoratie’

Stichting iVerde: gemeenten moeten aanleg en onderhoud van groen anders financieren   Een gemeentebestuur dat bezuinigt op groen zadelt zijn inwoners op met een slechter leefklimaat en zijn opvolgers met extra kosten. Bezuinigen op groen is penny wise op korte termijn, maar pound foolish voor de toekomst. Met die stelling mengen Egbert Roozen en Leon […]

Bezuinigingen in het openbaar groen

Zeker een derde van alle Nederlandse gemeenten zal in 2011 substantieel snoeien in de aanleg en/of het beheer van openbaar groen. Gemiddeld gaat het bij deze gemeenten om een bezuiniging van 10% op het budget voor beheer en 32% op aanleg van nieuw groen. Ook bij provincies en het Rijk staan soortgelijke bezuinigingen op groen […]

Hoofddirecteur van ANWB geeft zijn visie over de bezuinigingen op natuur

Guido van Woerkom, hoofddirecteur van ANWB, schrijft vandaag in dagblad Trouw op de opiniepagina dat landbouw en recreatie de handen ineen moeten slaan, nu er flink op natuur wordt bezuinigd. Het kabinet wil meer ruimte laten voor marktwerking. Van Woerkom  is van mening dat het kabinet onvoldoende realiseert wat de gevolgen hiervan zijn voor het […]

Extra inspanningen VHG tegen bezuinigingen gemeentegroen

De VHG zet zich de komende maanden extra in om gemeenten te overtuigen niet te bezuinigen op het beheer en onderhoud van openbaar groen. Met het bekend worden van de gemeentebegrotingen voor 2011, zijn volgens de VHG de effecten van de bezuinigingen steeds duidelijker zichtbaar. De VHG stelt dat veel bezuinigingen op termijn juist geld […]