Bezuinigingen in het openbaar groen

Zeker een derde van alle Nederlandse gemeenten zal in 2011 substantieel snoeien in de aanleg en/of het beheer van openbaar groen. Gemiddeld gaat het bij deze gemeenten om een bezuiniging van 10% op het budget voor beheer en 32% op aanleg van nieuw groen. Ook bij provincies en het Rijk staan soortgelijke bezuinigingen op groen gepland. Voor 2012 worden nog verdergaande bezuinigingen verwacht.

Bij een groot aantal gemeenten blijven de budgetten voor 2011 echter wel op peil. Arnhem, Nijmegen, Eindhoven en Utrecht zijn zelfs positief in het nieuws geweest door juist meer te investeren op groen en zich nadrukkelijker als groene gemeente te profileren.

Investeren in plaats van bezuinigen
Branchevereniging VHG begrijpt dat gemeenten kritisch kijken naar de uitgaven voor groen in tijden van bezuinigen, maar stelt dat hier altijd een goede visie aan ten grondslag moet liggen.

Zie groen als een renderende maatschappelijke investering en niet als louter een kostenpost. Dus vernietig je groene kapitaal niet, aldus VHG.

 

Onderzoek
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) enquêteerde in november 2010 246 van de 430 gemeenten. Maar liefst 70% van deze steekproef gaf aan bezuinigingen op groen te verwachten in 2011. Uit vervolgonderzoek door Branchevereniging VHG komt naar voren dat de gemeentelijke bezuinigingen op groen neerkomen op € 72 miljoen in 2011. Gemiddeld is dat € 405.000 per gemeente die bezuinigt. Gemeenten maken duidelijke keuzes hierin. Amsterdam, Den Haag en Almere bezuinigen ieder fors, ook gerelateerd aan het aantal inwoners. Utrecht daarentegen kiest er bewust voor niet te bezuinigen.

Download hier het rapport »