Extra inspanningen VHG tegen bezuinigingen gemeentegroen

De VHG zet zich de komende maanden extra in om gemeenten te overtuigen niet te bezuinigen op het beheer en onderhoud van openbaar groen. Met het bekend worden van de gemeentebegrotingen voor 2011, zijn volgens de VHG de effecten van de bezuinigingen steeds duidelijker zichtbaar.

De VHG stelt dat veel bezuinigingen op termijn juist geld kosten, terwijl investeren in groen juist geld oplevert. Volgens de brancheorganisatie zouden gemeenten moeten leren van de ervaringen met bezuinigingen op openbaar groen begin jaren ’80 van de vorige eeuw.

Volgens de VHG leverde deze bezuinigingsronde uiteindelijk groot achterstallig onderhoud, verloedering en achteruitgang in de kwaliteit van de openbare ruimte op. Het herstellen van het onderhoudsniveau kost altijd meer dan al die tijd de boel netjes houden, aldus de VHG.

Bron: Nieuwsbrief Tuin & Landschap, 10 september 2010