Harderwijkse bezuinigingen leiden tot groene burgerinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Harderwijk legt de gemeenteraad nieuwe plannen voor om met bestaande middelen de openbare ruimte op een hoger kwaliteitsniveau te krijgen. In het integraal beheerplan ‘Samen kleuren we de Stad’ wordt de voorstellen voor wijkaanpak beschreven en komen alle facetten van de openbare ruimte aan de orde, zoals groen, wegen, riolering en straatmeubilair. Het beheerplan wordt elke 4 jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Het nieuwe plan geldt voor de periode 2015 tot 2019 en wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.
Onder druk van de bezuinigingen heeft de gemeenteraad van Harderwijk 4 jaar geleden moeten besluiten dat het onderhoudsniveau van de openbaar ruimte omlaag moest. Destijds is er voor gekozen dat dit lagere onderhoudsniveau geldt voor heel Harderwijk. De praktijk leerde echter dat er op verschillende locaties, zoals parken, binnenstad en de entree van Harderwijk, andere behoeftes zijn voor onderhoud. Daarom legt het college nu plannen voor aan de gemeenteraad.
In het nieuwe plan wordt voorgesteld om op de meeste plekken in de gemeente eenvoudige onderdelen en materialen te gaan gebruikt. Het gaat om materialen die goedkoper zijn in het aanleggen en beheren, bijvoorbeeld gazon. Daarbij worden duurdere typen, die aan vervanging toe zijn, vervangen door de goedkopere varianten. Hierdoor komt er geld vrij om bijzondere plekken op een hoger niveau te onderhouden, zoals de Hortus en het strandeiland.
Het college juicht toe dat er initiatieven ontstaan bij inwoners en bedrijven om delen van de leefomgeving zelf te willen onderhouden. Groenstroken, speelplekken en straatmeubilair kunnen worden geadopteerd en onderhouden. Het college wil steeds meer ruimte geven aan bewoners en bedrijven om vrijwillig de regie te pakken in de openbare ruimte en doet daarom diverse voorstellen aan de gemeenteraad. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van natuurlijke middelen en een duurzame inrichting. Zo worden er zo min mogelijk chemische middelen gebruikt. Hierdoor wordt er een beter leefgebied gecreëerd voor insecten en vogels. In dit plan wil het college ook voorstellen om mensen, die zonder ondersteuning niet aan het werk komen en minder kansen hebben, blijvend te betrekken bij het beheer van de openbare ruimte.
Het integraal beheerplan wordt op op 16 oktober besproken in de openbare vergadering van de commissie Ruimte en daarna behandeld in de raadsvergadering van november. Bewoners van Harderwijk zijn hier van harte welkom om samen met de gemeenteraad te praten over hun buurt voor meer gezamenlijke kleur.
 
Bron: Gemeente Harderwijk