Twee ton voor groene daken in Amstelveen

Tot 2020 stelt de gemeente Amstelveen twee ton beschikbaar voor ‘groene daken’, dat wil zeggen daken waarop planten zijn aangebracht. Het komt dus neer op 40 mille per jaar. De subsidie kan overigens alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen die eigenaar van een woning of bedrijfspand zijn, niet door een rechtspersoon, zoals een stichting, vennootschap […]

Amstelveen wil groenste stad van Nederland worden

Amstelveen neemt in 2013 deel aan de groencompetitie van groenste stad van Nederland van Entente Florale. In 2005 deed Amstelveen ook mee aan de competitie en eindigde toen op de 2e plaats. Nu gaat Amstelveen voor goud. Deelnemen is een uitstekend middel voor de gemeente om zich nog meer als groene stad te kunnen profileren. […]

Amstelveen investeert €1 miljoen in Amsterdamse Bos

Op verzoek van de gemeente Amsterdam betaalt de gemeente Amstelveen in 2012 eenmalig €1 miljoen mee aan de fysieke infrastructuur van het Amsterdamse Bos. Dit omdat veel Amstelveners gebruik maken van het Bos, het Bos grotendeels op Amstelveens grondgebied ligt en Amsterdam tot op heden voorziet in alle beheer- en investeringskosten. Aanpassen bestemmingsplanNaast de financiële […]

CDA Amstelveen initiatiefnemer aanleg groene daken

Het college van B&W heeft het idee van de lokale CDA-fractie om in Amstelveen meer ‘groene daken’ te realiseren omarmd. Om de aanleg van groene daken te stimuleren, vindt het CDA Amstelveen het van belang dat de gemeente met de woningbouwcorporaties in overleg treedt over investeringen in nieuwbouwprojecten en dat verder de mogelijkheden van subsidiëring […]

Amstelveen legt prioriteit bij groen in de stad

Het college van B en W in Amstelveen gaat, gezien de veranderde financiële omstandigheden, snijden in beheer en onderhoud van groen binnen bestaand bebouwd gebied. Voor investeringen in nieuwe projecten buiten het bestaand gebied, is de komende vier jaar zeker geen ruimte. De prioriteit ligt nu bij bestaand groen in de stad. Liever richt B […]

VVD Amstelveen geeft prioriteit aan groen

Tom Ponjee, raadslid voor de VVD in Amstelveen, schrijft op zijn weblog dat hij de open ruimte in zijn stad nog mooier wil maken.  “Een groene omgeving is van groot belang voor een prettige leefomgeving. Onze kinderen moeten voldoende plekken in de buurt hebben om te sporten en te spelen. Er moet dus een einde […]