CDA Amstelveen initiatiefnemer aanleg groene daken

Het college van B&W heeft het idee van de lokale CDA-fractie om in Amstelveen meer ‘groene daken’ te realiseren omarmd. Om de aanleg van groene daken te stimuleren, vindt het CDA Amstelveen het van belang dat de gemeente met de woningbouwcorporaties in overleg treedt over investeringen in nieuwbouwprojecten en dat verder de mogelijkheden van subsidiëring in brede zin worden onderzocht.

Groene daken worden gezien als een geschikt middel om het zogenaamde ‘hitte-eiland’ effect van de binnenstad te temperen en bieden de mogelijkheid om de waterbergingsopgave in verstedelijkt gebied te realiseren.

Vertalen naar concreet beleid
Het streven om groene daken ook in Amstelveen te gaan toepassen in het kader van Duurzaam samen wonen en leven is door het college opgenomen in de Politieke Agenda 2010-2014. Het CDA vindt het van belang dat dit uitgangspunt in concreet beleid wordt vertaald. Daarom heeft het CDA in de vergadering van de Commissie RWN van 8 maart 2011 voorgesteld om in het ruimtelijke ordeningsbeleid de mogelijkheden voor de aanleg van groene daken te verruimen. Het CDA is blij dat het college dit voorstel in de Beleidsregels planologische afwijkingen heeft overgenomen en ziet het als een belangrijke stap op weg naar verduurzaming van bestaande en nieuw te bouwen woningen.

Bron:
CDA Amstelveen